Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhetslära och statistik

Skapad 2018-11-12 14:06 i Liljeholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Grundskola 9 Matematik
I detta moment kommer vi titta på sannolikhetslära och tala om chans och risk. Vi kommer också gå igenom grundläggande statistik och öva på olika lägesmått (medelvärde, median och typvärde) och spridningsvärden.

Innehåll

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, tekniska och digitala utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Uppgifter

 • Veckans problem v 46 - Sannolikhetslära

 • Sannolikhetslära

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Sannolikhetslära och statistik

E
C
A
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Använder dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper om matematiska begrepp. Använder dem i bekanta sammanhang på relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Använder begreppen i nya sammanhang på väl fungerande sätt.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Procedur/ Räkna
Välja och använda lämpligen matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder.
Kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder.
Kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Problemlösning
Formulera/lösa matematiska problem samt värdera valda strategier och metoder
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt.
Kan välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Kan välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Kan välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemet karaktär.
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ändamålsenligt och effektivt sätt.
Använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Resonemang
(Kommunikation) Föra och följa matematiska resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
(Begrepp)
Kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklande resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: