Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam- en religion i världen

Skapad 2018-11-12 14:39 i Eriksbergsskolan Uppsala
Grundskola 8 Religionskunskap
I en globaliserad värld där människor med olika livsåskådning möts behövs kunskap och förståelse. Islam är världens näst största religion. I detta avsnitt ska ni studera islam och dess centrala tankegångar, högtider och riter, heliga skriften samt Islams betydelse för samhället och människans identitet.

Innehåll

Följande punkter kommer vi att studera:

Islams ursprung och historia (Clioonline, grundboken). Läs gärna detta på egen hand. Vi ska inte lägga så mycket tid på detta ämne.

Centrala tankar : Islams syn på Gud och varför Gud finns, syn på tiden, skapelsen och människan (Clioonline, grundboken)

Högtider och riter (grundboken)

Islams och andra religioners betydelse för samhället och människans identitet (grundboken)

Likheter och skillnader mellan islam, judendom och kristendom.

 

Momentet kommer att examineras genom:

Skriftligt prov, läsförhör och klassrumsdiskussioner.

Obs!! Se till att vara aktiv redan från början.

 

Arbetet utgår ifrån:

Mina PowerPoint föreläsningar, Clioonline.se och grundboken

Momentet kommer att pågå v. 46-48. 

 

Prov

Ett skriftligt prov på vecka 49

Uppgifter

  • Arbetsmaterial: Islam

  • Arbetsmaterial

Matriser

Re
Kunskapskrav Religionskunskap

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Kunskap om världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar.
Likheter och skillnader
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar t ex nyreligiösa rörelser och humansim.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar t ex nyreligiösa rörelser och humansim
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar t ex nyreligiösa rörelser och humansim.
Påverkan samhälle-religion
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Livsfrågor/-åskådningar
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Källhantering
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: