Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att vara på flykt

Skapad 2018-11-12 14:49 i Hällingsjö skola Härryda
Grundskola 4 – 6 Svenska Geografi Religionskunskap Samhällskunskap
I det här temat kommer vi att lära oss mer om hur det är att vara på flykt, varför människor flyr och hur det kan vara att börja om i ett nytt land. Vi kommer bland annat att lyssna diskutera, se på film och läsa olika texter om människor som flytt. Vi kommer även att träna på de begrepp du behöver för att kunna prata om ämnet.

Innehåll

Pedagogisk planering med språkutvecklande fokus

Att vara på flykt - samhällskunskap, svenska, religionskunskap och geografi

I det här temat kommer vi att lära oss mer om hur det är att vara på flykt, varför människor flyr och hur det kan vara att börja om i ett nytt land. Vi kommer att  diskutera, se på film och läsa olika texter om människor som flytt. Vi kommer även att träna på de begrepp du behöver för att kunna prata om ämnet.

* Vad är målet?

Att utveckla förståelsen för andras livsvillkor.

Att kunna söka information via olika medier, t ex tidningar, och värdera deras relevans/trovärdighet.

Att utveckla förmågan att analysera en samhällsfråga ur olika perspektiv.

* Begrepp

Flykting, asyl, uppehållstillstånd, integration, migration, ensamkommande flyktingbarn, terrorism

 

 • Vad ska vi lära oss?
 • Vem är flykting?
 • Varför flyr människor från sina länder?
 • Vad och vart flyr de ifrån?
 • Hur är det att vara ensamkommande barn?
 • Hur kan det vara i det nya landet?
 
 • Hur ska vi lära oss? 
 • Genomgångar
 • Filmer
 • Gruppdiskussioner
 • Övningar
 • Så ska arbetet utvärderas:
 • Gruppseminarium - Diskussion utifrån frågor som spelas in med iPad. 
 • Enskilt skrivande utifrån gruppseminariet. 
 • Novellskrivning - ”På flykt”. 
 • Begreppsquiz - Vad betyder begreppen vi har arbetat med? 

 

Diskussionsfrågor till seminarium och enskild skrivuppgift:   

 

·         Hur skulle det kännas att behöva fly från Sverige och allt man äger?

 

·         Vad skulle du packa med dig (i din skolryggsäck) för en sådan flykt?

 

·         Vad hade kunnat få dig att fly?

 

·         Vilka svårigheter kan man möta och vad kan upplevas som jobbigt, när man kommer till Sverige?

 

·         Vad kan vi göra för att hjälpa de människor som flyr från andra länder?

 

Vad kan samhället (Sverige) göra?

 

Vad kan individen (du och andra människor) göra?

 

·         Hur kan Sverige påverkas av att ta emot flyktingar?

 

Hur påverkar det dig?

 

·         Känner du till något land som människor flytt från? Varför flydde de? Vad hade hänt i landet?

 

Uppgifter

 • Powerpoint På flykt, lektion 1 och 2.

Matriser

Re Sv Sh Ge
Att vara på flykt

Är på väg att nå målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
SE LIKHETER och SKILLNADER
Reflektera, argumentera, jämföra och dra slutsatser Upplevda* = läst, hört, sett, känt
Reflekterar, med hjälp, kring temat. Kan med hjälp och stöd göra enkla jämförelser.
Gör enkla reflektioner kring temat. Gör enkla jämförelser.
Gör mer utvecklade reflektioner kring temat och motiverar den egna åsikten. Gör jämförelser och drar egna slutsatser.
Gör mer utvecklade reflektioner kring temat och motiverar den egna åsikten genom att använda egna erfarenheter eller fakta (med källhänvisning). Gör flera jämförelser och drar egna slutsatser som förklaras tydligt.
TOLKA och ANALYSERA
Söker orsaker, skeende, följder, helheter, samband
Berättar om händelser och skeenden med stöd/hjälp. Behöver hjälp för att kunna se händelser och skeenden och förklara följderna.
Beskriver med egna ord någon orsak till händelser och skeenden. Förklarar någon/några följder i ett led. Ser enkla samband mellan händelser och skeenden.
Beskriver och förklarar flera orsaker till händelser och skeenden och förklarar följderna. Ser samband mellan händelser och skeenden.
Beskriver och förklarar flera orsaker och följder. och resonerar i flera led. "Det kan leda till att..." Visar tydligt på samband mellan händelser och skeenden och ger exempel.
VÄRDERA och KRITISKT GRANSKA
Använda olika källor och ha ett kritiskt förhållningssätt till dessa
Använder information utan att kritiskt granska källan. Får givna källor att arbeta med.
Använder information och granskar, källan. Kan få givna källor att arbeta med. Anger minst en källa.
Använder information från flera källor, och granskar dem. Anger sina källor.
Använder information från flera källor, och granskar dem. Är medveten om att källor kan vara olika tillförlitliga. Anger sina källor noggrant.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: