Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassiska sagor

Skapad 2018-11-12 14:52 i Ingaredsskolan Alingsås
Läsa och arbeta med klassiska sagor och redovisa sagorna genom teater, dockteater, bild och text eller annat sätt.
Grundskola 2 Svenska
Det var en gång för länge sedan.., och annat typiskt för sagor kan vi kalla sagoingredienser. Prinsar, drakar, häxor, trollkarlar, förtrollade djur är exempel på figurer som brukar vara med. Miljön är kanske skogen, bortom bergen, i en koja eller i ett slott. I sagornas värld finns alltid ett problem som ska lösas och det slutar oftast lyckligt. Nu ska du få lära dig om flera olika klassiska sagor. Vi arbetar i grupper med varsin saga. Sen redovisar grupperna på valfritt sätt sagan för de andra.

Innehåll

Undervisning – Genomförande

Du ska få:

 • fundera över vad som är typiskt för sagor samt vilka typiska karaktärer som brukar finnas i sagor.
 • läsa och lyssna på sagor.
 • planera ert arbete med sagan genom att använda en "sagoplan".
 • Diskutera sagan, dess innehåll och uppbyggnad.
 • Dela upp sagan i delar och kunna återberätta och delge andra de olika delarna.
 • redovisa med din grupp på valfritt sätt för de andra eleverna.

 

 

Mål och bedömning

Du ska kunna:

 • läsa och lyssna på en saga samt hitta typiska sagoingredienser.
 • reflektera över typiska roller i sagorna.
 • använda en sagoplan och planera ert grupparbete tillsammans på ett bra sätt.
 • skriva med hela meningar med stor bokstav och punkt.
 • förstå att en saga är uppbyggd med tydlig inledning, handling och avslutning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: