Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska- Grundsär 2-3

Skapad 2018-11-12 15:01 i Björkås särskola Ludvika
Vi behöver vårt språk för att kunna kommunicera på olika sätt och vi kommer tillsammans utveckla din förmåga att erövra språkets alla former!
Grundsärskola F – 3 Svenska
Under läsåren kommer du att arbeta med bokstavsinlärning på flera olika sätt och med hjälp av dina sinnen. Du kommer att läsa och skriva enkla ord och texter. Du kommer även lyssna och samtala i olika sammanhang.

Innehåll

Mål och bedömning för ämnet Svenska:

 • kunna alla bokstävers namn och olika ljud.
 • kunna läsa enkla ord och en enkel text.
 • kunna forma alla bokstäver både stora och små på ett korrekt sätt.
 • kunna skriva en enkel text både på dator och för hand.
 • kunna börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt.
 • kunna tala och lyssna för att föra ett samtal om ett givet ämne.

 

Så här ska du arbeta för att nå målet:

 • lyssna efter bokstavsljud enskilt och tillsammans.
 • sjunga olika sånger, leka olika lekar och spela olika pedagogiska spel både på dator och vanliga spel.
 • leta efter en särskild bokstav (bokstavsjakt).
 • läsa själv, läsa med en vuxen eller för en vuxen, läsa med en kamrat eller för en kamrat och lyssna på när någon läser för dig.
 • forma och skriva bokstäverna på olika sätt och med olika material.
 • skriva gemensamma texter där du får arbeta med olika bokstäver.
 • genom att skriva på dator och med penna.
 • bidra till att skriva en text med ett bestämt innehåll t e x saga, berättelser, brev, enkla faktatexter gemensamt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  1-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • ..
  Sv  1-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  1-6
 • Några barnboksförfattare.
  Sv  1-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Sv  1-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva korta digitala meddelanden och att skriva en faktatext
  Sv  1-6
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: