Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntliga uppgifter i taluppfattning åk 1

Skapad 2018-11-12 15:03 i Vasaskolan Ludvika
Grundskola F
Vi genomför ett obligatoriskt taluppfattningstest i åk 1.

Matriser

Muntliga uppgifter, höstterminen åk 1

Nivå 1
Låg
Nivå 2
Mellan
Nivå 3
Hög
Ramsräkna
Förmågan att räkna
Eleven räknar till 25
Eleven räknar till 50
Eleven räknar till 115
Räkna uppåt
Förmågan att räkna uppåt utifrån ett angivet tal
Eleven börjar på 3 och kan räkna uppåt
Eleven börjar på 9 och kan räkna uppåt
Eleven börjar på 26 och räknar uppåt
Räkna nedåt
Förmågan att räkna nedåt utifrån ett angivet tal
Eleven kan räkna nedåt från 5
eleven kan räkna nedåt från 10
eleven kan räkna nedåt från 20
Vilket tal kommer efter?
Eleven vet vilket tal som kommer efter. Talområde 0-5
Eleven vet vilket tal som kommer efter. Talområde 0-10
Eleven vet vilket tal som kommer efter. Talområde 0-100
Vilket tal kommer före?
Eleven vet vilket tal som kommer före. Talområde 0-5
Eleven vet vilket tal som kommer före. Talområde 0-10
Eleven vet vilket tal som kommer före. Talområde 0-100
Antalskonstans
förståelse för att om vi sprider ut föremål som från början ligger tätt samlade eller flyttar föremålen till en annan plats så förändras inte antalet
Eleven kan jämföra två mängder
Eleven kan jämföra två mängder och förstå att mängden är densamma oavsett placering
FINNS EJ PÅ HÖG NIVÅ
Subitisera/uppskatta
Förmågan att omedelbart, utan att räkna, identifiera anta- let objekt i en liten mängd.
Uppskattar antalet prickar på en tärning upp till talet 4.
Uppskattar antalet prickar på en tärning upp till talet 6.
Eleven uppskattar antalet föremål under ett papper efter att ha tittat på dessa i max 2 sekunder.
Namnge tal/kombinera sifferkort och bild
Eleven kan placera ett sifferkort bredvid en bild.
Eleverna kan namnge tal inom området 0-10
Eleverna kan namnge tal inom området 0-100
Fler
Eleven vet vad begreppet fler innebär.
Eleven kan komma fram till antal efter att läraren frågat "Hur många är det om det är två fler?"
Eleven kan komma fram till antal efter att läraren frågat "Hur många är det om det är två fler?"
Eleven kan komma fram till antal efter att läraren frågat "Hur många är det om det är två fler?"
Färre
Eleven vet vad begreppet färre innebär.
Eleven kan komma fram till antal efter att läraren frågat "Hur många är det om det är en färre? utifrån 3 föremål"
Eleven kan komma fram till antal efter att läraren frågat "Hur många är det om det är en färre? utifrån 6 föremål"
Eleven kan komma fram till antal efter att läraren frågat "Hur många är det om det är en färre? utifrån 13 föremål"
Uppdelning av tal
Eleven delar upp föremål i två högar
Eleven delar upp föremål i två högar och kan göra det på fler än ett sätt.
Eleven kan dela upp tal utan att ha praktiskt material framför sig.
Hälften
Eleven vet vad begreppet hälften innebär.
Eleven kan dela upp 4 föremål så att det blir två högar med lika många.
Eleven kan dela upp 8 föremål så att det blir två högar med lika många. Eleven kan efter uppdelningen svara på frågan "Vad är hälften av 10?"
Eleven kan svara på vad hälften av 12 är utan att ha praktiskt material.
Dubbelt
Eleven vet vad begreppet dubbelt innebär.
Eleven kan dela upp föremål så att det blir två högar med lika många.
Eleven kan dela upp föremål så att det blir två högar med lika många.
Eleven kan svara på vad dubbelt så mycket som 7 är utan att ha praktiskt material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: