Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2018-11-12 15:07 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Vi kommer att jobba med att förstora/förminska med hjälp av kartor, bilder, figurer. Vi repeterar de geometriska figurerna och tränar på att beskriva dem genom att använda geometriska begrepp. Vi tittar närmare på tredimensionella figurer. Vi hittar symmetrilinjer och lär oss att rotera figurer. Vi tolkar och ritar geometriska mönster.
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer att jobba med att förstora/förminska med hjälp av kartor, bilder, figurer. Vi repeterar de geometriska figurerna och tränar på att beskriva dem genom att använda geometriska begrepp. Vi tittar närmare på tredimensionella figurer. Vi hittar symmetrilinjer och lär oss att rotera figurer. Vi tolkar och ritar geometriska mönster.

Innehåll

Förmågor i fokus

Aktuella begrepp

        Förstora

       Förminska

       Palindromtal

       Symmetri, symmetrilinje

       Rotation, rotera

       Kant, sida, hörn

       Diagonal, motstående, parallell

       Tvådimensionell

      Tredimensionell, kub, rätblock, kub, pyramid

       Mönster
  

Undervisningen kommer att innehålla

 • Genomgångar med frågeställningar, samtal i par eller helklass.
 • Beräkningar som görs i boken, 
 • Problemlösning EPA 
 • Elevbedömning själv-kamrat-lärare
 • Huvudräkning, träna på att automatisera tabeller

När vi har avslutat arbetsområdet ska du kunna:

 • Kommunicera/visa hur du löser uppgifterna
 • Delta i ett resonemang (Matte-samtal, förklara, lyssna, förstå, fördjupa)
 • Använda/förstå ovan nämnda begrepp
 • Lösa problem(strategi, kommunikation, beräkningar, rimlighet)
 • Förstora och förminska bilder, figurer.
 • Se om en figur är symmetrisk
 • Kunna rita ut symmetrilinjer i olika figurer.
 • Rotera figurer.
 • Tolka, rita geometriska talmönster

Hur du får visa dina kunskaper

 • Hur du resonerar under lektionerna i skrift, par helklass.
 • Hur du använder aktuella begrepp och hur du ser sambanden mellan olika begrepp.
 • Hur du använder dina metoder
 • Hur du kommunicerar/visar dina lösningar.
 • Hur du löser problem (strategi, kommunikation, beräkningar, rimlighet) (Problemhäfte)'
 • Praktiska övningar
 • Diamantdiagnoser, Bingel
 • Snabbtest/diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: