Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten

Skapad 2018-11-12 15:14 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola F
Nu ska vi följa den fina höst årstiden tillsammans i förskoleklass. Vi upptäcker och lär känna hösten.

Innehåll

(Välj syfte och centralt innehåll via länk "Läroplan" längst ner.)

Du kommer få träna din förmåga att:

 •  Utforska naturen och se förloppet att det blir höst.

Målet med arbetet är att du ska:

 • Kunna beskriva och berätta vad som händer när det är höst.

Viktiga begrepp du kommer att möta:

 • Förändringar
 • kyla/värme
 • frukt, bär, svamp och grönsaker
 • flyttfåglar
 • idé

Så här kommer vi att arbeta: 

Vi kommer att

 • Titta på film
 • Samtala om bilder
 • Rita bilder
 • Grupparbete med bildcollage
 • Följa naturens förlopp
 • vara ute och konkret se förloppet
 • Sånger och musik
 • Fotovisning

 

Du kommer möta IKT i undervisningen genom att:

 • Filmvisning
 •  Vi dokumenterar med foto med iPads
 •  

Du kommer vara delaktig och ha inflytande på undervisningen genom:

 •  Diskussionerna utgår från dina erfarenheter och kunskaper.
 • Par diskussioner, gruppsamtal.
 • Följer upp och utvärderar efter varje område.

 Du kommer få visa vad du lärt dig genom: 

 • Bilder
 • Diskussioner med kamrater
 • Observationer
 •  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: