Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Narrative Text

Skapad 2018-11-12 15:17 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Engelska
Narrative text based on photos.

Innehåll

Se bifogad uppgift.

Uppgifter

 • Narrative Text

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9

Matriser

En
Narrative Text

Skriftlig framställning

Nivå 1
---->
Nivå 2
---->
Nivå 3
---->
Aspekt 1
Du formulerar dig: Enkelt Du använder ett mycket grundläggande ordförråd och enkla fraser.
Du formulerar dig: Relativt varierat Du använder dig av ett större och ett mer precist ordförråd samt emellanåt av synonymer. Du kan till viss del säga
Du formulerar dig: Relativt varierat Du använder dig av ett större och ett mer precist ordförråd samt emellanåt av synonymer. Du kan till viss del säga samma sak på olika sätt.
Aspekt 2
Du formulerar dig: Begripligt Helheten framgår men vissa delar och detaljer kan vara svåra att förstå. Du kan använda dig av några få enkla grammatiska strukturer. Språket präglas av modersmålet. Grundläggande verbanvändning, enstaka fall mer avancerat.
Relativt tydligt Helheten framgår men några få delar och detaljer kan vara svåra att förstå. Du kan använda enkla strukturer och mönster. Få störande fel
Tydligt Helheten framgår tillsammans med delar och detaljer som oftast uttrycks med precision och effektivitet. Du kan använda vanliga strukturer och mönster. Få störande fel.
Aspekt 3
Du formulerar dig: Relativt sammanhängande Du använder ett fåtal bindeord (t.ex. ”and”, ”but”, ”because” och ”or”) . Det finns mestadels en röd tråd även om någon del av innehållet inte hör till ämnet.
Du formulerar dig: Relativt sammanhängande Du använder ett fåtal bindeord (t.ex. ”and”, ”but”, ”because” och ”or”) . Det finns mestadels en röd tråd även om någon del av innehållet inte hör till ämnet.
Du formulerar dig: Sammanhängande Det finns en uppenbar logisk röd tråd genom hela framställningen. Du använder inte bara huvudsatser i dina meningar utan även bisatser.
Aspekt 4
Din text Saknar flyt.
Din text uttrycks med visst flyt. Du uttrycker dig bitvis med flyt. Du stöter ibland på problem och lyckas inte alltid ta dig runt dem. Läsaren tvingas ibland stanna upp i texten.
Din text uttrycks med flyt. Du uttrycker dig med flyt genom hela framställningen. Eventuella problem som du stöter på löses på ett smidigt/obemärkt sätt.

Innehåll

Nivå 1
---->
Nivå 2
---->
Nivå 3
---->
Aspekt 1
Innehållet är i någon mån anpassat till uppgiftens instruktioner (se rubrikerna aim, structure and language)
Innehållet är till viss del anpassat till uppgiftens instruktioner (se rubrikerna aim, structure and language)
Innehållet är anpassat till uppgiftens instruktioner. Texten innehåller verbs in past tense, describing verbs, dialogues, expressive language, linking words. Textens “moral/message” är tydligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: