Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källsortering - Återvinning

Skapad 2018-11-12 15:23 i Grundsärskolan Simrishamn
Grundsärskola 1 – 3 Teknik Naturorienterande ämnen
Vi ska lära oss om källsortering och återvinning av vardagliga föremål. Vi lär oss många nya ämnesspecifika ord. Vi dokumenterar och redovisar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, digitala verktyg.

Innehåll

Vi ska lära oss att vara rädda om miljön runt oss. Genom att bli medvetna om hur man kan källsortera och återvinna kan vi vara med och påverka vår miljö. Vi komposterar organiskt material och blir medvetna om energianvändning. Vi arbetar med att bygga återvinningsstation, sortera skräp och besöka återvinningscentral.  Vi ser film och samtalar om hållbar utveckling. Vi dokumenterar och redovisar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer (digitala verktyg).När vi är klara ska du:

* Kunna visa hur du kan källsortera några olika material på rätt sätt.

' Kunna många nya ämnesspecifika ord.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur de kan sorteras och delas in efter till exempel hårdhet, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-6
 • Källsortering och återvinning av vardagliga föremål. Kompostering av organiskt material.
  NO  1-6
 • Energianvändning i hemmet, till exempel av förnybara och fossila bränslen.
  NO  1-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  1-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Vad dator används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer, till exempel diskmaskiner och telefoner
  Tk  1-6
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-6
 • Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-6
 • Föremål i elevens vardag. Hur de är anpassade efter människans behov och har förändrats över tid.
  Tk  1-6
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-6
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning och utmatning av information, till exempel tangenter och skärm.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda, utformad och fungerar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder.
  Tk  1-3
 • Redskap och teknisk utrustning i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  Tk  1-3
 • Instruktioner, till exempel i form av bildserier.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Utifrån instruktioner eller förebilder medverkar eleven i att genomföra enkla konstruktionsarbeten.
  Tk  E 6
 • Eleven bidrar också till resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: