Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modul 3: Sakprosa och skrivprocessen

Skapad 2018-11-12 15:32 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Modulen består av inspelade föreläsningar, seminarium och praktiska övningar (se schema för specifikt innehåll). Vi kommer att fokusera på argumenterande text och målet med modulen är att skriva en debattartikel enligt sakprosans språkdräkt.

Innehåll

Period: 13/11 – 22/11
Innehåll: Modul 3 utgår främst från kapitel 5 i kursboken och fokuserar på sakprosa. Modulen består av inspelade föreläsningar, seminarium och praktiska övningar (se schema för specifikt innehåll). Vi kommer att fokusera på argumenterande text och målet med modulen är att skriva en debattartikel enligt sakprosans språkdräkt. 
Läs: sidorna 318-324, 325-343 samt 348.

Schema:

 

 

V.26

Tisdag 25/6

13-15

 

Modul 3: Sakprosa och skrivprocesser

 • ·         Information om modulen, uppgifter och bedömning
 • ·         Föreläsning om sakprosa och skrivprocesser del 1

(Susanne)

 

 

Läs hemma: s. 318 – 321 och om skrivprocessen sidorna 325 – 344

 

V.26

Onsdag 26/6

9-11

 

Modul 3: Sakprosa och skrivprocesser

 

 • ·         Föreläsning om referenshantering och skrivprocesser del 2

 (Susanne)

 

 

Läs hemma: sidorna 325 – 344

 

Titta på filmen ”Instruktionsfilm om källhänvisning” som hittas i planeringen i Unikum

 

V.26

Fredag 28/6

13-15

 

Modul 3: Sakprosa och skrivprocesser

 

 • ·         Föreläsning om debattartikelns struktur. Gemensam analys av ett exempel.

(Susanne)

 

 

 Läs hemma: s. 343 samt 348

Titta på filmen ”Föreläsning om debattartikel” ” som hittas i planeringen i Unikum

 

V.27

Tisdag 2/7

13-15

 

 

Modul 3: Sakprosa och skrivprocesser

 

Obligatoriskt seminarium 3: Språkanalys av en debattartikel

 

 

 

V.27

Onsdag 3/7

9-11

 

Modul 3: Sakprosa och skrivprocesser

 

Handledning av skriftlig inlämning 3: debattartikel

 

 

 

V.27

Fredag 5/7

13-15

 

 

Modul 3: Sakprosa och skrivprocesser

 

PRELIMINÄRT!

Obligatoriskt seminarium 4: Muntlig argumentation 

 

 Deadline skriftlig inlämning 3: Debattartikel (7/7)

 


Instruktionsfilm om källhänvisning:
 

 

Föreläsning om debattartikel:

Uppgifter

 • Skriftlig inlämning 3: Debattartikel

 • Obligatoriskt seminarium 3: Språkanalys

 • Obligatoriskt seminarium 4: Muntlig argumentation

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner och presentationer. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument.
  Sva  -
 • Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor.
  Sva  -
 • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
  Sva  -
 • Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  Sva  -

Matriser

Sva
SVA 2: Skriftlig argumentation

Rubrik 1

Skriftlig kommunikation med fokus på argumentation i Svenska som andraspråk
F
E
C
A
Innehåll och genre
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Texten är av argumenterande slag: - I texten bemöts andras argument. - De egna åsikterna understödjs med fakta och exempel.
Texten är av argumenterande slag: - I texten bemöts andras argument med relevanta motargument. - De egna åsikterna understödjs med fakta, exempel och förklaringar.
Texten är av argumenterande slag: - I texten bemöts andras argument med relevanta motargument. - De egna åsikterna understödjs med detaljerade faktaupplysningar, belysande exempel och förklaringar.
Disposition
Textens struktur är i huvudsak begriplig.
Textens struktur är relativt tydlig.
Textens struktur är väldisponerad.
Språk
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Textens språk är i huvudsak begripligt. Ordförrådet och den grammatiska behärskningen får endast i undantagsfall begränsa den skriftliga kommunikationen.
Textens språk är relativt tydligt. Ordförrådet och den grammatiska behärskningen får endast i undantagsfall begränsa den skriftliga kommunikationen.
Textens språk är tydligt och precist. Ordförrådet och den grammatiska behärskningen får endast i undantagsfall begränsa den skriftliga kommunikationen.
Anpassning till syfte och mottagare
Texten är till viss del anpassad efter syfte, ämne och mottagare.
Texten är till viss del anpassad efter syfte, ämne och mottagare.
Texten är till stor del anpassad efter syfte, ämne och mottagare.

Sva
SVA 2: Muntlig argumentation

Muntlig argumentation

F
E
C
A
Samtala och anpassa språk
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter syfte, ämne och mottagare.
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle,studier och arbete, och kan till viss del anpassa sitt språk efter syfte, ämne och mottagare.
Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte,situation och mottagare.
Diskussion och interaktion
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
I diskussioner bemöter eleven andras argument, och egna åsikter understöds med fakta och exempel.
I diskussioner bemöter eleven andras argument med relevanta motargument, och egna åsikter understöds med fakta, exempel och förklaringar.
I diskussioner bemöter eleven andras argument på ett spontant och ledigt sätt med relevanta motargument, och egna åsikter understöds med detaljerade faktaupplysningar, belysande exempel och förklaringar.
Kommunikation
Ordförråd, uttal och grammatisk behärskning får endast i undantagsfall begränsa kommunikationen.
Ordförråd, uttal och grammatisk behärskning får endast i undantagsfall begränsa kommunikationen.
Ordförråd, uttal och grammatisk behärskning får endast i undantagsfall begränsa kommunikationen. Betoning och intonation används för att framhäva betydelsenyanser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: