Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2018-11-12 15:33 i Särskolan Sjöbo
Grundsärskola 4 – 6 Bild Naturorienterande ämnen
Vad heter kroppsdelarna och hur fungerar dem? Vad behöver du för att må bra?

Innehåll

Konkretiserade mål för arbetet

Se syfte i läroplanen

Förmågecirkeln:

samarbete, kreativitet, kommunikation

 

Undervisning

Se centralt innehåll ur läroplanen

 

Arbetssätt

Vi tittar på valda delar av serien "Kött på benen" och läser gemensamma faktatexter.

Vi diskuterar utifrån viktiga begrepp och skriver faktatexter.

Vi gör undersökningar/experiment för att förstå hur vår kropp fungerar. T ex känner på pulsen, provar våra lungor, testar våra sinnen, tränar våra muskler mm

Vi använder bildämnet och skapar bilder som hör till kroppen. T ex handavtryck, blåsmålningar, självporträtt, dokumenterar hur vår kropp ser ut inuti.

 

Elevinflytande

Se kopplingar till läroplanen

Möjlighet att påverka arbetssätt/innehåll utifrån elevens egna förutsättningar och behov.

 

Bedömning

Du ska kunna beskriva några kroppsdelar och sinnen och hur de fungerar.

Du ska kunna ge exempel på och prata om vad som påverkar din hälsa/ohälsa.

Du ska delta i diskussioner om pubertet, sexualitet alltså människans livscykel. 

Du ska kunna framställa olika typer av berättande bilder  eller ta foto/hämta bilder från nätet och använda viktiga begrepp från arbetet när du berättar om dina bilder.

 

Kopplingar till läroplanen

 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  GrSär lgr11
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel seriebilder.
  Bl  1-6
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digital teknik.
  Bl  1-6
 • Några verktyg och tekniker för bildframställning.
  Bl  1-6
 • Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
  Bl  1-6
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.
  NO  1-6
 • Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
  NO  1-6
 • Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, reproduktion och olika slags relationer.
  NO  1-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  1-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: