Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Referat och källkritik HA18

Skapad 2018-11-12 16:04 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Att kunna referera, d.v.s. sammanställa och källhänvisa är viktigt att kunna i alla ämnen. En annan sak som är viktig är att vara källkritisk och att veta hur man kollar upp om är källa är trovärdig eller inte.

Innehåll

Planering:

v 47

Repetition av hur man skriver ett referat

Skriva referat samt lämna in

 

Uppgifter

  • Referat

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
    Sve  -
  • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
    Sve  -

Matriser

Sve
Referat

E
C
Disposition och sammanhang
Jag har gjort en disposition och försökt att ha en röd tråd genom texten.   Jag har försökt dela in texten i stycken.   I mitt referat försöker jag inte påverka utan bara informera.   Jag hänvisar till källan i mitt referat.  
Textens disposition är så genomtänkt att innehållet blir sammanhängande, relativt klart och överskådligt.   Jag har korrekt delat in texten i stycken.  Mitt referat är sammanhängande och en röd tråd finns.   Mitt referat har en tydlig inledning och avslutning     Mitt referat fokusera på det väsentliga i artikeln och jag har väl avvägt proportionerna mellan referatets olika delar.   Referatet är sakligt och informativt.   Jag har smidigt infogat källhänvisningar och referatmarkörer i referatet. 
Språk och stil
Varje mening börjar med stor bokstav och slutar med punkt eller frågetecken.      Varje mening innehåller minst ett subjekt och ett predikat (en huvudsats).   Stavningen är så pass korrekt att läsaren inte störs av den.   Mitt språk är någorlunda anpassat till texttypen; ett referat. Mitt språk är så pass tydligt att läsarens förståelse av referatet inte hindras annat än i undantagsfall.
Huvudsatser staplas inte på varandra utan binds samman med konjunktioner (och, men, fast, för, ty, så, eller m.fl.)   Bisatser inleds med subjunktioner (att, om, eftersom, innan, så att, medan, därför att, för att m.fl.)   Jag använder sammanhangsord för att knyta ihop en mening med föregående eller kommande mening (först, sedan, därefter, ändå, tvärtom, istället, framförallt, i synnerhet m.fl.)   Stavningen är i stort sett korrekt och mitt språk är varierande och tydligt. Jag undviker upprepningar och enformigt användande av: jag, man, och, som, på m.fl.   Mitt språkbruk är anpassat till texttypen: ett referat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: