Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mina brev under första världskriget

Skapad 2018-11-12 16:43 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F Modersmål
Första världs kriget tog slut för 100 år sedan och La grande guerre tog livet av cirka 10 miljoner soldater från olika länder. Det enda sättet att kommunicera mellan soldat och familj och vänner var att skriva och många brev från soldater till familjer bevarades och fungerar som källor för historiker.

Innehåll

- Vi gjorde en tankekarta om Första Världskriget för att se vad eleverna kunskaper om händelsen.

- Sedan tittade vi tv-programmet C'est pas sorcier La première guerre mondiale och vi  svarade på frågor kring första världskriget.

- Visning av några brev från soldater och soldat famljen. 

- grupparbete: ni ska delas i små grupper och välja om ni vill bli en soldat eller någon från soldats familj/vän. Ni ska fylla i identitets kort (se bifogat) och skriva ett brev med anvisningar som finns nedskrivna. 

 

 

 

BEDÖMNING:

 

Bedömning sker genom:

 

- Samtal och diskussioner

- Förmåga att återberätta och skriva om det du lärt dig.

- Förmåga att redogöra för olika händelser muntligt och skriftligt med relativ god till god språklig variation och flyt .

 

Uppgifter

 • chapitre La premiere guerre mondiale

 • brevet

 • la carte d identité du soldat/famille ou ami du soldat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: