Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik 18-19

Skapad 2018-11-12 16:53 i Slottsjordsskolan gr Halmstad
Arbete inom ämnesområdet musik/ Estetisk verksamhet.
Grundsärskola F – 3 Estetisk verksamhet Musik
Jag arbetar med musik på flera sätt.

Innehåll

Syfte

Jag skapar , rör mig , gestaltar och dramatiserar inom den estetiska uttrycksformen musik.

Mål

Jag sjunger och spelar på instrument och gör olika former av presentationer och framträdande.

Jag använder ämnesspecifika ord .

Innehåll

Jag arbetar med :

 • rytmik, rim och ramsor
 • instrument
 • musik som knyter an till min vardag och till högtider
 • att dramatisera med ljud, musik och rörelser

ord, begrepp och symboler för att kommunicera om musik

Bedömning

 • Jag visar intresse
 • Jag deltar
 • Jag medverkar/ bidrar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rytmik, rim och ramsor.
  ES  1-3
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  1-3
 • Dramatisering av berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  1-3
 • Verktyg, redskap och instrument som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också sjunga och spela på instrument och göra olika former av presentationer och framträdanden.
  ES   9
 • Eleven väljer och använder också instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
  ES   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  ES   9
 • Eleven kan medverka i att sjunga unisont och i kanon.
  Mu  E 6
 • Eleven kan medverka i att kombinera musik med andra uttrycksformer och i att imitera och gestalta musikupplevelser.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: