Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5

Skapad 2018-11-12 17:17 i Förslövs skola F-9 Båstad
Svenska
Grundskola 5 Svenska
På svenskan gör vi så många olika saker. Bland annat så läser vi både på längden och tvären; i grupper och enskilt och lyssnar på högläsning. Vi tränar vår handstil och att skriva bättre och bättre texter med rätt skiljetecken och med intressant innehåll. Att diskutera i grupp tränar vi också på och att hålla en muntlig framställning inför en grupp.

Innehåll

Målet med undervisningen är bland annat att utveckla förmågan att...

Läsa

 • Kunna använda olika lässtrategier.
 • Kunna läsa en skönlitterär bok anpassad till åldern.
 • Kunna läsa olika sorters texter för barn med flyt.
 • Kunna redogöra för innehållet i läst text som faktatexter, skönlitterär text och tidningartiklar.
 • Kunna läsa "mellan raderna" och dra slutsatser.

 

Skriva

 • Ha en tydlig handstil.
 • Behärska dubbeltecknad konsonant i vanligt förekommande ord.
 • Kunna några grundläggande stavningsregler.
 • Kunna använda stor bokstav korrekt.
 • Kunna använda punkt, frågetecken och utropstecken.
 • Kunna skriva olika enkla typer av texter faktatexter och bearbeta dessa.
 • Kunna använda sig av en tankekarta eller en lista för att få en "röd tråd" i texter.
 • Kunna skriva en text på dator/Ipad med hjälp av ordbehandlingsprogram.

 

Tala 

 • Kunna delta i samtal, föra fram sin åsikt och bidra till att samtalet går framåt.
 • Kunna intervjua någon med hjälp av både öppna och stängda frågor.
 • Kunna redovisa ett arbete muntligt med hjälp av stödord, keynote etc.

 

 

Undervisningens innehåll

Vad?

Vi läser i våra egna böcker.

Vi läser tillsammans i bokcirklar.

Vi tränar på att läsa olika typer av texter som t.ex. argumenterande texter.

Lärarna har högläsning.

Vi tränar på vår handstil.

Vi skriver en egna texter av olika slag, t.ex. berättelser och argumenterande texter.

Vi tränar rättstavning och skrivregler.

Vi tränar på källkritik.

Vi illustrerar våra texter med bilder av olika slag.

Vi tränar på att utveckla våra texter efter att ha fått respons på dem. 

Vi tränar på att tala inför grupp och att spela en roll där vi använder kroppsspråket. 

Vi diskuterar och pratar i mindre grupper och tränar att föra ett samtal vidare och lyssna på andra.

 

Hur?

Vi arbetar enskilt, i par och smågrupper, Vi ser på filmer, läromedel och andra böcker, söker information på internet. 

 

Detta kommer att bedömas:

Se nedan i matrisen. 

Matriser

Sv
Svenska åk 5

Svenska 4-6

På väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Läsa
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Skriva
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Muntlig redovisning
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med ganska bra fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med bra fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med mycket bra fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: