👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan och barn i andra länder

Skapad 2018-11-12 18:56 i Rödsleskolan Oskarshamn
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Vi ska analysera vår omvärld och lära oss hur vi ska "hitta rätt väg", med hjälp av kartor, jordgloben, Googel maps, med mera. Vi ska också möta barn från andra länder och se hur de lever och få exempel på vad som kan vara orsaken till att ett barn flyttar till ett annat land..

Innehåll

Vad?

Undervisningens innehåll:

 • "Min adress"
 • Vad är en karta?
 • Karttecken
 • Väderstrecken
 • Världsdelarna och världshaven
 • Barn i världen
 • Hur livsvillkoren kan vara för barn som kommer till Sverige 
 • Vilka orsaker kan det vara för att ett barn kommer till Sverige utan sina föräldrar

Hur?

Undervisningens genomförande:

 • lärarledda genomgångar och diskussioner
 • gemensamma och enskilda uppgifter
 • film
 • bilder
 • undersöka omvärlden med hjälp av kartor, jordglob och Google Maps - genom olika geografiska källor
 • skattjakt både genom att följa instruktion samt att praktisera att följa en karta i naturen
 • läsa texter som belyser området
 • besök - att komma till Sverige som krigsbarn

Hur blev det?

Bedömning av elevens förmåga att:

 • genomföra enkla undersökningar av omvärlden
 • använda karta och jordglob
 • att följa väderstrecken
 • återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna 
 • uppfatta rumsuppfattning med hjälp av mentala respektive fysiska kartor
 • ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan
 • ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3

Matriser

SO
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris SO åk 1-3

Undersöka omvärlden utifrån källor anpassade för årskursen
Se kommentar
Du behöver lärarstöd för att hitta fakta från källor och genomföra undersökningar
Du kan hitta fakta från källor och genomföra enkla undersökningar och sammanställa resultatet.
Du kan hitta fakta från källor, genomföra enkla undersökningar och sammanställa resultat samt göra en enkel analys.
Beskriva omvärlden utifrån källor och begrepp anpassade för årskursen
Se kommentar
Du återberättar fakta och använder begrepp utan att visa förståelse för vad det betyder.
Du beskriver och förklarar omvärlden och visar förståelse för vad det betyder genom att ge exempel.
Du beskriver och förklarar omvärlden, ger exempel och resonerar kring dem.
Använda för årskursen anpassade kunskaper i SO för att kommunicera (samtala, beskriva, berätta) i frågor som rör SO
Se kommentar
Du visar sällan din förmåga att kommunicera dina kunskaper i ämnet.
Du använder kunskaper, beskriver och ger exempel för att kommunicera i ämnet.
Du har god kunskapsbaserad kommunikation som för resonemanget framåt i ämnet.
Göra för årskursen anpassade jämförelser inom ämnet.
Se kommentar
Du återger fakta utan jämförelse
Du gör enkla jämförelser genom att se likheter och skillnader.
Du ser likheter och skillnader och resonerar kring dem.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.