Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk5 v.46-50

Skapad 2018-11-12 19:21 i Andersbergsskolan Halmstad
I det här kapitlet kommer vi att arbeta med multiplikation, division/kort division.
Grundskola 4 – 5 Matematik
I det här kapitlet kommer vi att arbeta med geometri. Du kommer få lära dig mer om hur man räknar med area såväl som olika längdenheter (m, km, mil) och skala. .

Innehåll

Mål  

När du arbetat med detta kapitlet ska du kunna 

 • räkna ut en rektangels area
 • använda enheterna cm2 (kvadratcentimeter) och m2 (kvadratmeter)
 • använda enheterna meter, kilometer och mil
 • förstå och använda skala
 •  
 •  

Matematiska begrepp 

Area
Omkrets
Kvadratcentimeter
Kvadratmeter
Kilometer
Mil
Skala
 
Bedömning
 
Area: du får fylla i din tankekarta om area och visa vad du lärt dig.
Enheterna m, km och mil: du får göra ett test som bedöms utifrån en matris.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: