Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturtillgångar, miljöpåverkan, levnadsvanor och hållbar utveckling

Skapad 2018-11-12 19:37 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Temaområde om naturresurser, hållbar utveckling och människors livsvillkor.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Geografi SO (år 1-3)
I det här viktiga arbetsområdet lär vi oss om världens naturtillgångar, global utveckling, befolkningstillväxt, hållbarhet, klimatfrågan och människors levnadsvillkor. Fokus ska ligga på vad vi kan göra för vår planet.

Innehåll

 Vi kommer att lära oss mer om koldioxidutsläppen samt vad som påverkar dem. 

 Vi undersöker vad som har hänt med klimatet under de senaste hundra åren.

  Vi lär oss om människors levnadsvillkor runt om i världen.

 Vi tittar på det globala fotavtryck vi lämnar efter oss. 

 Vi tydliggör skillnaden mellan kultur- och naturlandskap.

 Vi ska diskutera förnybara och icke förnybara energikällor.

 Vi tar upp de globala målen och FNs klimatarbete, parisavtalet.

 

 

 

Vi kommer att lära mer om detta genom att;

- se filmer i ämnet och sedan diskutera dessa med hjälp av frågor,

- läsa faktatexter om ämnet och svara på instuderingsfrågor tillsammans i par/smågrupper,

- följa med i media vad som händer i frågor som rör hållbarhet.

- göra konsekvensanalyser av olika miljöfrågor,

- mäta vårt ekologiska fotavtryck på klimatkalkylatorn.se,

- undersöka hur olika livsmedel påverkar koldioxidutsläpp genom matkalkylatorn.se,

- diskutera miljöfrågor, kosekvenser och lösningar i helklass.

 

 

Jag kommer att bedöma;

[]  hur du arbetat med dina instuderingsfrågor,

[]  hur du genomfört din konsekvensanalys,

[]  hur du tagit till dig av filmer och information och aktivt deltagit i klassrumsdiskussioner,

[]  din användning av begrepp som hör till geografi- och hållbarhetsämnet.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Sh SO Ge
Hållbar utveckling år 4-6

På väg mot
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Begreppsförmåga
Du kan använda geografins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografins begrepp på ett mycket bra sätt.
Hållbar utveckling
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge enkla förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge utvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge välutvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Levnadsvillkor i världen
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur männiksor lever i olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger enkla förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur männiksor lever i olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger utvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur männiksor lever i olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger välutvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: