Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings Unit 2 - Health

Skapad 2018-11-12 20:30 i Grindskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Engelska
The topic for this unit is “Health”.

Innehåll

Arbetsområde: Health

 

The topic for this section is “Health”. After you have finished this section you should be able to:

·        
Read and understand different texts about the health.

·         Listen and understand when people speak about health.

·         Write a pamphlet (svenska: broschyr).

·         Talk about health / ill health conditions.

·         Read and talk about appearance.

·         Talk about body parts.

·         Read och discuss healthy food and movement.

·         Discuss how one is influenced by health recommendations.

·         Reflect on appearance values and norms.

·         Discuss the dangers of drugs.

·         Understand the phrases you studied. Use them to speak and write.

·         Understand the grammar you studied. Use it to speak and write: possessiva pronomen; perfekt; pluskvamperfekt; much/many/lot of; adverb

 

Practise words and grammar online:

 

Wings 8 webbövningar text/ord

http://webbovningar.nok.se/session/77d0849ca82ef160f3b98757cd48fb60/p9771/f9773

 

Wings 8 webbövningar Grammatik:

http://webbovningar.nok.se/session/77d0849ca82ef160f3b98757cd48fb60/p9771/f9777/f9778

 

Listening comprehension online:

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening

 

Reading comprehension online:

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading

https://readtheory.org/auth/login 

 

 

 

Planning

Week

Textbook

Workbook

Grammar

45

Introduction of Section 2,

Discussing:

What does being healthy mean for you?

Are you living a healthy life and how do you feel mentally and physically?

Reading:

pg. 38-39 "Fit and Healthy for Life" (pamphlet), 

pg. 50-51. "How do we sleep." (pamphlet)

 

 

 

 

46

Reading & listening:

1. pg. 48-49  "Skin" (pamphlet)

2. pg. 50-51  "How do we sleep" (pamphlet)

Writing:

You will write a pamphlet something related to health.Information can be found in your TB on pg. 63. 

 

 

 1. pg. 46, nr.14 (answering)

 

 

 

Possessiva pronomen

WB: pg.60-62

 

47

Reading & listening:

1. pg. 40-42 "Confessions of an Exercise Addict"

2. pg. 44-43 "The (Un)healthy Ideal"                 

 

 

 

1.pg. 43, nr. 11 (answering)

 

2. Discussing in groups

 

1. Perfekt

WB: pg.62-64

2. Pluskvamperfekt

WB: pg.64-65

48

Final assignment: Writing

Writing: “A pamphlet”

 

 

 

 

 

 

1.  Much/many/a lot of/lots of 

WB: pg.66-67

49

 

Final assignment: Speaking

Speaking:

Alternative 1: "Recipe on a healthy snack"

Du ska förbereda en bra mellan mål där du ange hur mycket fet, engergi, kolhidrater, protiener, vitaminer osv som finns och till vilken livsstil passar detta mellan mål? Sport / Utflykt / Hemma

Alternative 2.  "A Personal narritive"  Eleven ska förbereda en personlig berättelse om något som påverkade hens planer. Det kan handla om att man blev sjuk eller skadade sig när man skulle göra något roligt eller delta i en tävling. Eleven ska använda dåtid i sin berättelse och gärna orden som finns i rutan på s. 63. Texten Confessions of an Exercise Addict på s. 40–42 kan användas som mall för  berättelsen.

p.18, 16 (reading)

p.25, 38 (speaking)

 

Adverb

WB: pg.68-72

 

50

 

TEST (Listening + Reading+Writing)

 

 

 

 

 

51

 

 

 

Bedömning

Följande förmågor kommer att bedömas efter avslutat arbete med arbetsområdet:

·                         Hur eleven förstår och tolkar innehållet i talad och skriven engelska. 

·                         Hur eleven formulerar sig och kommunicerar i tal och skrift.

·                         Hur eleven använder språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

·                         Hur eleven anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Uppgifter

  • Oral presentation on "Health"

  • Writing - Pamphlet on "Health"

  • Writing assignment - Pamphlet on health

  • Oral presentation on "Health"

  • Unit 2: Test

  • Unit 2: Test

  • Checklista för källkritik

Matriser

En
Kunskapskrav engelska åk 7-9

Nivå F (insats krävs)
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Förstå tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Förstå skrift
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra, diskutera & agera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja & använda material
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig i tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulera sig i skrift
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulerar sig anpassat
-
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta & förbättra
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Diskutera & jämföra
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: