Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5

Skapad 2018-11-12 20:47 i Tångaskolan Falkenberg
Problemlösning och uträkningar med höga tal inom de fyra räknesätten.
Grundskola 5 Matematik
I det här arbetsområdet ska du få upptäcka mönster i matematiken och lära dig fler räknestrategier för att underlätta räknandet.Du kommer att få lära dig att se sambandet mellan de olika räknesätten,träna tabellerna,räkna med algoritm och kort division.Du kommer att få träna dig på att lösa olika problem i din vardag och lära dig visa hur du tänkt skriftligt och muntligt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få lära dig att se sambanden mellan de fyra räknesätten samt använda dig av de räknestrategier och metoder som finns för att lösa problem.
Kunna välja räknesätt och uppskatta rimlighet när du löser uppgifter.
Kunna förklara hur du har tänkt både skriftligt och muntligt med mattebegrepp och symboler.
Hitta strategier för huvudräkning i de fyra räknesätten.Bedömning - vad och hur

Mål att kunna:
Förklara och använda dig av sambandet mellan multiplikation,division,addition och subtraktion.
Använda dig av skriftliga räknemetoder när du räknar ut höga tal.
Välja räknesätt och uppskatta rimlighet när du löser uppgifter.
Kunna förklara hur du har tänkt både skriftligt och muntligt med mattebegrepp och symboler.
Hela multiplikationstabellen.
Strategier för huvudräkning i de fyra räknesätten.


Så här kommer vi att se om du nått målen: 

- Hur du skriftligt och muntligt har löst uppgifterna under lektionerna.
- Hur aktivt du har deltagit i gemensamma matematikdiskussioner.
- Diagnoser.

Undervisning och arbetsformer

I

Du kommer att få undervisning om:

Begreppen multiplikation,division,addition och subtraktion.
Sambandet addition-multiplikation, multiplikation-division samt addition-subtraktion.
Huvudräkningsstrategier
Skriftliga räknemetoder
Rimlighet vid beräkningar
Val av strategier och metoder
Det matematiska språket
Muntligt och skriftligt uttrycka matematiska tankar och resonemang

Så här ska vi jobba:
Med praktiska arbetsuppgifter och konkret matrial.
 Lösa uppgifter tillsammans med en mattekompis, enskilt och i grupp.
 Arbetsuppgifter i matteboken,stenciler, gemensamma uppgifter och arbetsuppgifter på datorn.
Vi kommer att vara ute vissa lektioner och arbeta med att lösa problem i vår närmiljö.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: