Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppställningar.

Skapad 2018-11-12 20:51 i Harbo skola F-6 Heby
Grundskola 3 Matematik
Det här arbetsområdet handlar om skriftliga räknemetoder i addition och subtraktion (uppställningar/algoritmer). Det handlar alltså mycket om vårt positionssystem med ental, tiotal, hundratal tusental.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Du ska förstå och kunna använda algoritmer (uppställningar) för beräkning av additionsuppgifter.

Du ska förstå och kunna använda algoritmer (uppställningar) för beräkning av subtraktionsuppgifter.

 

Hur ska vi göra?

Du ska få förståelse för hur de skriftliga räknemetoderna fungerar genom att:

1. laborativt bygga tal och studera vad som händer när man adderar tal med varandra.

2. laborativt bygga tal och studera vad som händer när man subtraherar tal med varandra.

3. se, lyssna till hur det fungerar med uppställning och växling och själv prova.

4. se pedagogiska filmer som förklara växling både i addition och subtraktion.

5. använda pengar för att studera vad som händer när man adderar tal med varandra.

6. använda pengar för att studera vad som händer när man subraherar tal med varandra.

7. få lösa uppgifter med skriftliga räknemetoder i Nya Matematikboken

 

Hur visar du vad du kan?

Du visar dina kunskaper genom att delta i matematiska resonemang med dina klasskamrater och lärare. Samt att du visar dina kunskaper på genomgångar och i enskilt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3

Matriser

Ma
Uppställningar åk 3

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ämne
Förmågan att använda en skriftlig räknemetod/algoritm för att lösa additionsuppgift.
Du kan lösa additionsuppgifter med uppställning utan växling, t.ex. 42+34
Du kan lösa additionsuppgifter med uppställning med växling, t.ex. 187+490
Du kan lösa additionsuppgifter med uppställning med flera växlingar. t.ex. 123+45+456
Ämne
Förmågan att använda en skriftlig räknemetod/algoritm för att lösa subtraktionsuppgift.
Du kan lösa subtraktionsuppgifter med uppställning utan växling. t.ex. 68-32
Du kan lösa subtraktionsuppgifter med uppställning med växling, t.ex. 90-65
Du kan lösa subtraktionsuppgifter med uppställning och växling över noll, t.ex. 401-263
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: