👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gör en egen rap

Skapad 2018-11-12 21:09 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Digitalt musikskapande i Soundtrap.
Grundskola 6 Musik
Under terminens första veckor kommer vi att jobba med skapa egen musik. Vi kommer att jobba med textskrivande och digitalt musikskapande med programmet Soundtrap. Målet är att du till 25 jan gjort din egen rap.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet är att öva förmågan att ”skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer”, vilket är en av de tre huvudförmågorna man ska lära sig i musikämnet. 

Målet är att du skapat din egen rap-låt.

 

På lektionerna kommer vi se hur man kan jobba för att få ihop en egen text och bekanta oss med hur Soundtrap fungerar.Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
  Mu  A 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Musikskapande

Centralt innehåll

 • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu  4-6   Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
 • Mu  4-6   Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Mu  4-6   Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Textskrivande
Du har gjort en egen text med minst 4 textrader.
Du har gjort en egen text med ett visst sammanhang och med fungerande rim.
Du har gjort en egen text med en tydlig röd tråd och med välfungerande rim.
Rappande
Du har spelat in din text tillsammans med din bakgrundsmusik.
Du har rappat din text i viss mån anpassad till takt och rytm i din bakgrundsmusik.
Du har rappat din text väl anpassad till takt och rytm i din bakgrundsmusik.
Musikskapande
Du har skapat någon form av bakgrundsmusik som du kombinerat med din rap.
Din bakgrundsmusik har en relativt välfungerande form som i viss mån kombinerats med din rap.
Din bakgrundsmusik har en välfungerande form som kombinerats väl med din rap.