Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Money" Good Stuff B Gold, Eng 7 ht 18

Skapad 2018-11-12 21:10 i Hallsta skola Norrtälje
Under en tid kommer vi nu att jobba med området Money i läroboken Good Stuff B Gold (även Tough Stuff).
Grundskola 7 Engelska
Hello! Vi kommer ett par veckor framöver arbeta i Good Stuff /Tough Stuff med kapitlet "Money". Du kommer att få läsa och lyssna på texter, göra övningar, träna ord samt prata och skriva om ämnet.

Innehåll

 

Syfte

Att utveckla den skriftliga förmågan , se nedan

 

 

Innehåll

Vi kommer att utgå från Gold Stuff och Tough Stuff, kapitlet "Money".

 • läsa och lyssna på engelska texter (läs och hörförståelse)
 • göra övningar i övningsboken
 • prata i grupp
 • basgrammatik
 • glosläxor
 • öva på att skriva texter om pengar
 • skrivuppgift/essay

 

.

Bedömning:

Bedömningens fokus ligger på din förmåga att uttrycka dig i skrift.  Se "utvecklings- och bedömningsmatrisen"

 

Essay-Writing Task/ Skrivuppgift:

Du får välja att skriva en uppsats om ett ämne som är relaterat till pengar , t ex :

 1. What would you do if you won a lot of money? -In what way would your life change and why?

 2. Does money make you happier?  - Argue why or why not

3. My pocket money - how much money do you think a teenager need and why? 

 

 • När du valt en rubrik ska du sedan  försöka argumentera för varför du tycker som du gör och försöka utveckla/förklara varför du tycker som du gör. 
 • Uppsatsen skrivs med  penna och papper under lektionstid( om vi inte kommer överens om annat)
 • Uppsatsen bör vara  minst  en  halv  A-4 sida.
 • du får ha med dig en mind-map (se nedan)

 

Förberedelser för uppsats under lektionstid; 

 • du kommer få chans att bekanta dig med det valda ämnet genom att  vi samtalar kring ämnet
 • du gör en mind map med enskilda ord - som får användas vid det skriftliga bedömningstillfället. Jag kommer att checka av så du endast har stödord och inte längre meningar i din mind map vid själva skrivtillfället.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
Bedömningsmatris för uppsats Money

Skriva - produktion och interaktion

nivå: E
nivå: C
nivå: A
Skriva
-skriftlig framställning
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Interaktion
-skriva
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig relativt tydligt och med visst flyt samt med viss anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Interaktion
-strategier vid skriva
Du kan välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

En
Utvecklingsmatris Skriftlig förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunikativ förmåga
- innehåll
Det är svårt att förstå texen. Texten är mycket kort. Det saknas förklaringar.
Du formulerar dig enkelt och begripligt och din text har ett innehåll som är ganska kortfattat, men det är ändå intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Du formulerar dig relativt varierat och din text har ett intressant innehåll. Du beskriver, ger exempel eller förklarar.
Du formulerar dig varierat och tydligt och din text är mycket innehållsrik och intressant. Du beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Kommunikativ förmåga
- meningsbyggnad och variation
Meningarna är enkla och börjar ofta på liknande sätt, tex med "I" . (Jag)
Du försöker att variera ditt språk och börjar ibland meningar på olika sätt. Du försöker också att skriva lite längre meningar.
Du har ett visst flyt i ditt skrivande och du varierar ditt språk genom att börja meningar på olika sätt.
Ditt språk har ett fint flyt och du har en avancerad och varierad meningsbyggnad.
Struktur
Inledning, huvudinnehåll och avslutning.
Det är svårt att följa med i texten, den saknar struktur.
Texten har en viss struktur, men ibland bryts den röda tråden. Det finns ett försök till en början och ett avslut.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning och den röda tråden löper relativt sammanhängande genom texten.
Texten har en klar struktur med en inledning och en avslutning. Du har en röd tråd genom din text.
Tempus
nutid, dåtid, framtid
Du växlar tempus när du skriver, vilket gör att det blir svårt att följa med.
Du håller dig till samma tempus i stort sett hela tiden.
Du håller dig till samma tempus.
Du håller dig till samma tempus och varierar dig när det så krävs.
Ord och uttryck
- ordförråd/ordval
Du använder svenska ord när du inte känner till det engelska. Ditt ordförråd är begränsat.
Du använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera dig.
Du använder ett varierat ordförråd som till viss del är anpassat till uppgiften, men mestadels vanliga frekventa ord
Du har tagit reda på de korrekta uttrycken på engelska och använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Stavning och form (grammatik)
Stavningen i texten brister på sådant sätt att det stör förståelsen.
Stavningen i texten är relativt korrekt men felar ändå på sådant sätt att det i bland stör förståelsen. En del grammatiska formfel finns.
Texten innehåller få stavfel och få formfel. Dessa stör inte förståelsen.
Texten har inga eller enstaka form- och stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: