Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska rovdjur

Skapad 2018-11-12 21:11 i Tångaskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Biologi Svenska
Utifrån an artikel kring jaktbrott kommer vi att fördjupa oss i fakta kring Sveriges största rovdjur, järven,björnen, vargen och lodjuret. Vi kommer att prata kring begreppen; ekologi, ekosystem och näringskedja. Vad är en herbivor och carnivor? Det är något som du kommer att få reda på.

Innehåll

Arbetssätt

Under temats gång kommer du att få:

- se på film om ekologi och rovdjur

- Diskutera i helklass och i mindre grupp

- Skriva ner, rita, diskutera och förstå nya begrepp.

- Använda dig av tillförlitliga källor på internet för att samla in fakta och söka svar på eventuella frågor.

- Arbeta i mindre grupp, planera och använda tankekarta inför ett grupparbete kring rovdjur, insamla fakta, renskriva på dator och redovisa inför helklass. 

 

 

 

 

Mål och bedömning

Du behöver visa förmåga att:

- Ta uppgiften på allvar. Lyssna och delta aktivt både enkilt och i grupp.

- Förstå de huvudsakliga begrepp som används inom ekologin och kring rovdjur.

- Delta aktivt under genomgångar och i gruppdiskussioner. Vara med och resonera om det vi talar om.

- Använda dig av stödord eller tankekarta för att slutligen skriva ner de texter som ska skrivas.

- Skriva en faktatext tillsammans med andra, med styckeindelning och tydliga rubriker.

- Rita och förstå hur en näringskedja ser ut.

- Vara delaktig och samarbeta i grupparbetet. Planera, undersöka och genomföra arbetet.

- Muntligt och skriftligt redovisa det din grupp har kommit fram till.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: