Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 ht 2018

Skapad 2018-11-12 22:25 i Lerbäckskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Planering för matematik åk 1 läsåret 2017-2018
Grundskola 2 Matematik
I Olles spargris finns 12 mynt. Han lägger i 17 mynt till. Hur många mynt är det då i spargrisen och hur många kronor kan han ha?

Innehåll

Till dig som elev:

Matematik finns överallt runt omkring oss, i skolan, där hemma, i affären, på tv, i tidningar, i spel, på datorn osv.
Matematik är spännande och roligt!  Du kommer fortsätta att lära dig grunderna i matematiken, matematiska begrepp och vilka olika strategier det finns för att lösa matematiska problem. Fokus kommer att ligga på taluppfattning.

Mål

Du ska lära dig:

 • Uppdelning av talen 0-100
 • Räkna med de fyra räknesätten inom talområdet 0-20
 • Förstå positionssystemet 0-1000
 • Räkna addition och subtraktion med ental, tiotal och hundratal (utan tiotalsövergångar)
 • Addition och subtraktion med tiotalsövergång inom talområdet 0-20
 • Läsa och skrapa stapel- cirkel- och linjediagram
 • Algoritmer utan växling
 • Dubbelt och hälften
 • Mönster
 • Räknesagor
 • Veckodagarna, månaderna och årstiderna
 • Analoga klockan och tidsberäkning
 • Multiplikationstabellerna 0, 1, 2, 5 och 10
 • Problemlösningsmodeller
 • Vanliga matematiska begrepp
 • Kunna redogöra för hur man har tänkt vid uträkningar

 

Arbetssätt

Vi arbetar tillsammans i klassen för att du ska utveckla ditt matematiska tänkande.

 • Du kommer att få arbeta enskilt, parvis och i grupp med olika typer av matteuppgifter.

 • Du kommer att få träna i Nomp på  iPaden i skolan men även hemma.

 • Du kommer att få spela olika matematikspel.

 • Du kommer att få träna dig på att förklara hur du tänker när du löser uppgifter.

 • Du kommer att få använda dig av olika laborativa material, t ex tallinjer, tärningar, centikuber, etc.

 • Du kommer att få räkna på arbetsblad

 • Du kommer att arbeta inne och ute.

Redovisningsform

Under arbetets gång ska du  muntligt och skriftligt kunna förklara hur du har kommit fram till dina matematiska lösningar. 

Du kommer få spela Nomp hemma för att befästa det du lär dig. Andra läxor kan också förekomma.    

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: