Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklek - Bornholmsmodellen.

Skapad 2018-11-12 22:31 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
Grundskola F – 3 Svenska
Vi jobbar utifrån Bornholmsmodellen då den enligt studier gett goda resultat i barnets begynnande läs och skrivinlärning. På ett lekfullt arbetssätt tränar vi vår språkliga medvetenhet och då främst vår fonologiska.

Innehåll

Tillsammans i smågrupper tränar vi bland annat på:

 •  att förstå innebörden av begreppen mening, ord, bokstav och fonem.
 •  känna igen olika ljud. Var i munnen känns det? Hur formar vi munnen för att göra ljudet?
 •  förstå vad som händer med orden om olika ljud tas bort/byts ut.
 • att koppla samman olika fonem med ord.

 

 

Fonologisk medvetenhet

   
Rim
 
Jag kan höra vilka ord som rimmar. (docka - hus - socka)
Stavelser
 
Jag kan klappa antal stavelser i ord, t.ex. ko (1), må-la (2).
Syntetisering av sammansatta ord
 
Jag kan sätta ihop två skilda ord till ett nytt ord, t.ex. el + visp blir elvisp.
Segmentering av sammansatta ord
 
Jag kan urskilja vad som blir kvar, om ena delen av ett ord försvinner, t.ex. husbil -bil blir hus.
Långa och korta ord
 
Jag kan höra vilket ord som är längst, t.ex ordet apelsin är längre än ordet tåg.
Första ljudet
 
Jag kan höra vilket det första ljudet i ett ord är, t.ex. m-mat, s-sol.
Sista ljudet
 
Jag kan höra vilket det sista ljudet i ett ord är, t.ex. k- bok, t - båt
Ljudsegmentering
 
Jag kan dela upp ordet bil i fonemen (ljuden) b-i-l och ordet måla i fonemen m-å-l-a.
Ljudsyntes
 
Jag kan ljuda ihop fonemen (ljuden) s-ö-t till ordet söt och fonemen m-u-s till ordet mus.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: