Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mindfullness- en stressfri vardag

Skapad 2018-11-13 06:53 i Skattkistans förskola Hörby
Förskola
Vi vill erbjuda barnen ett lugn och harmoni där de under stunder av dagen kan välja att aktivt stressa ner. Vi vill att det ska vara ett aktivt val från barnen men även handlednings valda stunder.

Innehåll

Detta vill vi utveckla: 

Vi vill utveckla ett inre lugn hos barnen, att vardagen inte skapar stress hos våra barn. 

Ett lugn som skapar en förförståelse för sitt välbefinnande, ett lugn som skapar bättre förutsättningar för att ta del av den undervisning och aktiviteter som förekommer i verksamheten.

" Hela vår livsstil är mer forcerad idag och den nya tekniken gör att vi inte längre koncentrerar oss på en sak utan gör allt på samma gång.

Barnen ärver den vuxnes livsstil och även om det finns många fördelar med "multitasking" så gör det att små barnhjärnor inte får den tid de behöver för att smälta alla intryck" Ylva Ellneby, förskollärare & Specialpedagog

 

Så här ska det gå till:

Vi vill erbjuda barnen stunder på dagen där de kommer att få lyssna på avslappningsmusik, både innan vila samt efter lässtunden. Det är den tiden på dagen då vi märker att barnen behöver få utrymme till avslappning.

Det kommer att erbjudas massage, där barnen masserar varandra utifrån en saga, med utgångs punkten att samtliga blir tillfrågande om de vill.

Vi kommer även att erbjuda levande ljus och lugn musik i hallen på morgonen, då barnen kommer in i hallen vid entrén möts de av en tilltalande miljö.

Vi kommer att ta del av det material som Mindfulness erbjuder men även andra inslag av avslappning kommer att förekomma.

 

Så här ska vi synliggöra utvecklingen:

Genom dokumentation i unikum.

Vardagliga kontakter med vårdnadshavarna.

Genom filmning så att barnen själva kan se och uppleva sitt välbefinnande på avstånd.

Fotoram.

Dokumentera och reflektera tillsammans med barnen och göra återkopplingar som bidrar till ett bättre välbefinnande.

 

 

 

 

 

Reflektion (Hur blev det?)

 

Under en lässtund förberedde pedagogen barnen att vi skulle börja med en avslappningsövning där alla barn fick ligga på golvet och lyssna på övningen, ett lugn spred sig relativt fort och barnen blev mer avslappnade ju längre tiden gick. Efter den 8 minuter långa övningen började vi att läsa böcker, min spontana reflektion var att barnen var mer fokuserade på att lyssna och vi valde en del långa sagor och samtliga kunde återkoppla vad som hade hänt i sagan.  

Avslappningsövningen har blivit en aktiv del i våra lässtunder och numera upplever vi att barnen slappnar av mer och mer för varje gång. Vi använder oss utav samma övning så att barnen känner igen musiken, rösten och de tilltalande bilderna. 

Analys (Vad behöver nu utvecklas?)

Uppfattningen är om man fördelar barnen i mindre grupper så blir avslappningen ännu mer tilltalande, de som har förmågan att ligga ner och slappna av får möjlighet till det och de som är mer rörliga, behöver mer tid och rutin på att känna och förstå vikten av avslappning.

Försöka att introducera yoga, då en av våra lärarkandidater arbetade med det på sin vfu. Vi uppfattade det som att barnen tyckte det var roligt men framförallt var de delaktiga och utförde övningarna med koncentration och fokus....

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: