Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäck Europa

Skapad 2018-11-13 07:43 i Lunds skola Hudiksvall
Ett arbete om Europas geografi i åk 5.
Grundskola 5 Geografi
I det här arbetet kommer du att utveckla dina kunskaper om kartor, namngeografi, naturtyper, länder och kulturlandskap i Europa och Norden.. Du får läsa om naturresurser och hur de fördelas, påverkan på naturen och konsekvenser.

Innehåll

Övergripande mål och ämnets syfte

Du kommer att läsa om hur naturen och människan formar och förändrar livsmiljöer samt hur människan, samhället och naturen samspelar. Du kommer att lära dej om omvärlden och värdera resultatet med hjälp av olika metoder och kartor. Du ska även titta på och värdera olika lösningar på miljö- och utvecklingsfrågor utifrån etik och hållbar utveckling. 

Centralt innehåll

 • Livsmiljöer
 • geografins metoder, begrepp och arbetssätt
 • miljö, människor och hållbarhetsfrågor

Genom undervisningen ska du utveckla din förmåga att:

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer 
 • analysera samspel mellan människa, samhälle och natur 
 • göra geografiska analyser av omvärlden med hjälp av kartor och andra källor
 • värdera lösningar på miljö- och utvecklingsfrågor utifrån hållbar utveckling

 

Innehåll i undervisningen

 • Namngeografi
 • Klimat
 • Naturresurser
 • Befolkning
 • Historia
 • Norden och Baltikum
 • Västeuropa
 • Centraleuropa
 • Östeuropa
 • Sydeuropa
 • Berg i Europa
 • Vatten i Europa
 • Transporter i Europa
 • Energi i Europa

Bedömning

Du kommer att bedömas på hur väl du utför ditt arbete både muntligt och skriftligt, enskilt och i helklass..

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: