Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål kulturell identitet- Bollarna

Skapad 2018-11-13 07:51 i Arenans idrottsförskola Helsingborg
Förskola
Det svenska samhällets ökade internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald. Skolfs 2018:50

Innehåll

Syfte/ målkriterie:

- Synliggöra våra olika språk och kulturer i barngruppen.

- Lyfta varandras olikheter och likheter och arbeta för förståelse att vi alla är lika mycket värda

- Vårdnadshavarna loggar in på Unikum och tar del av barnens undervisning på förskolan

- Plan för inskolning där fokusfrågor lyfts upp kring familjens kulturella identitet samt delges förskolans uppdrag och innehåll

Varför?

- Likvärdighet och framtidstro för barnet i sin kulturella identitet och i förskolans skolkultur.

- Hanterbarhet för pedagogerna i sitt arbete med barnens och förskolans kulturella identitet

Hur?

- Genom att involvera vårdnadshavarna i vårt projekt har vi kunnat lyfta det enskilda barnet och dess interkulturella identitet

- Vi har frågat vårdnadshavarna vilken maträtt som är typisk för deras land och kultur

- Göra hallen mer välkomnande till alla genom att synliggöra att vi har olika modersmål i barngruppen

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: