Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2018-11-13 08:20 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Vart tar maten vägen när du ätit upp den? Varför är blodet rött? Hur orkar du springa? Vad finns det i luften som du behöver?
Grundskola 5 Biologi

Arbetsområdet Kroppen är indelat i följande delar:
Matspjälkningen
Andningen
Blod och hjärta
Skelett och muskler
Kroppens reningsverk och kroppens försvar
Livets början - och slut

Innehåll

Vad kommer vi arbeta med?

Vi kommer ta reda på matens väg genom kroppen.

Vi kommer ta reda på varför och hur vi andas.

Vi kommer ta reda på vilka uppgifter blodet har.

Vi kommer ta reda på hur muskler och skelett fungerar tillsammans.

Vi kommer ta reda på hur kroppen använder energi.

Vi kommer ta reda på hur människans livscykel ser ut och vad som händer med kroppen under livets gång.

Undervisning

Vi kommer att:

 • läsa och arbeta med faktatexter om kroppen.
 • lyssna på faktatexter.
 • se på korta filmer inom området.
 • ges möjlighet att öva på förmågorna.

Viktiga begrepp

Övergripande begrepp

vaccinering

allergi

infektion

foster

pubertet

förbränning

matspjälkning

I detta arbetsområdet ingår en hel del begrepp som behövs för att kunna förklara skeenden och processer i kroppen. Ju fler begrepp man behärskar desto tydligare blir förklaringarna och resonemangen om det som sker i kroppen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Bedömning: Din förmåga att...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikativa förmåga
Samtala och diskutera.
Du deltar sparsamt och för enkla resonemang om hur kroppen fungerar.
Du är aktiv och är med och diskuterar. Du för enkla resonemang om hur kroppen fungerar.
Du är aktiv och är med och diskuterar. Du för utförliga resonemang om hur kroppen fungerar.
Analysförmåga
Kunna se samband. Kunna beskriva orsaker och konsekvenser.
Du kan se något samband. t.ex. hur kost påverklar vår kropp.
Du kan se några olika samband inom området. Du kan också beskriva någon orsak och konsekvens. t.ex. vad som händer med kroppen om något i kosten saknas.
Du kan se flera samband. Du kan också beskriva flera orsaker och konsekvenser i olika skeenden i kroppen. T.ex. varför vi får träningsvärk, hur muskler och skelett fungerar tillsammans.
Begreppsförmåga
Faktakunskaper.
Du har grundläggande kunskaper. Du förstår och kan förklara några begrepp. T.ex. namn på organ, deras funktion och utseende.
Du har grundläggande kunskaper. Du förstår och kan förklara flera begrepp.
Du har goda kunskaper. Du förstår flera begrepp och du kan relatera begreppen till varandra. T.ex. vilka organ som ingår i matspjälkningen och vad de fyller för funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: