Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas sista vildmark - Fjällen och Alperna

Skapad 2018-11-13 08:23 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Har du varit i fjällen någon gång? Vandrat på blommande hedar en sommar eller åkt ner för en backe i full fart på skidor en vinter? När man kommer upp till fjällen långt bort från trafik och hus är det som att komma till vildmarken. Det är inte många platser där man kan uppleva det, och därför kallar man fjällen för "Europas sista vildmark". Att kalla det vildmark är inte helt rätt. Människan har levt och använt naturen i fjällen under lång tid. Men på grund av det hårda klimatet har det aldrig blivit så många människor som levt där. Nu ska du få veta mer om hur djur och växter klarar det tuffa livet på fjället.
Grundskola 5 Biologi NO (år 1-3)
I fjällen långt bort från trafik och hus är det som att komma till vildmarken. Det är inte många platser där man kan uppleva det, och därför kallar man fjällen för "Europas sista vildmark". Att kalla det vildmark är inte helt rätt. Människan har levt och använt naturen i fjällen under lång tid. Men på grund av det hårda klimatet har det aldrig blivit så många människor som levt där. Nu ska du få veta mer om hur djur och växter klarar det tuffa livet på fjället.

Innehåll

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du:

* kunna ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva där.

* kunna vad som menas med växtzoner.

* kunna förklara hur vi människor påverkar fjällens och Alpernas natur.

* Berätta om någon skillnad mellan svenska fjällen och Alperna

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Vi kommer att:

* arbeta med boken Koll på NO

* titta på filmer

* läsa tidningsartikel 

* skriva och läsa faktatexter

Såhär visar jag att jag kan

* genom muntliga diskussioner om ämnet

* kunna svara på frågor skriftligt eller muntligt utifrån de konkreta målen ovan.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: