Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - 2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Skapad 2018-11-13 08:36 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Bäcken

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

 • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
 • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
 • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
 • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
 • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
 • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
 • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
 • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger: Yvonne, Johanna, Carina

Vecka: 46

Mål- och kunskapsområde: Normer och värden - Teknik

Nyfikenhetsfråga: 

 

Barnets gör:

I skogen hittar barnen en planka som de använder som bro. Provar plankan på flera ställen och upptäcker att ibland är det vingligt och ibland är det mer stabilt.  Barnen funderar även kring vart trollet bor någon stans.

     

Pedagogerna tänker:

Via erfarenhet, undersökande och utforskande som vi gjort tillsammans ser vi att barnen blir nyfikna och provar sig fram i leken. Provar olika platser i skogen med olika underlag. 

Analys/sammanställning lärande:

Barnen kommer fram till och skaffar sig erfarenhet av att bron behöver ett jämnt och stabilt underlag för att även  ron ska vara stabil

     

Hur går vi vidare? Nästa steg?

Fortsätter att prova bygga broar i olika material.

Utforska hängbron i klätterställningen. 

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning: Bäcken

Datum: 13/11-18

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: