Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2018-11-13 09:00 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Fysik Teknik
Elektricitet går att använda till många olika saker och den finns överallt omkring oss. Den får lampor att lysa, maten att koka, TV:n att fungera och stereon att låta. Men all elektricitet går inte i sladdar. Det finns el både i elektriska ålar och i åskan.

Innehåll

Förmågor att utgå ifrån:

Undersöka: Ställa hypoteser, genomföra givna experiment samt förklara varför det funkar/inte funkar med hjälp av begrepp som är kopplade till elektricitet.

Begreppsliga förmågan:
Kunna förstå, förklara samt använda följande begrepp i ett sammanhang.

 • sluten krets
 • parallellkoppling
 • seriekoppling
 • elektron
 • elektricitet
 • ledningstråd
 • statisk elektricitet
 • elektrisk ström
 • krokodilklämmor
 • lamphållare
 • ledare
 • isolator
 • pluspol
 • minuspol

 

Undervisningens innehåll:

 • eleven ska ha kännedom om hur elektriska kretsar ska kopplas,
 • eleven ska ha kännedom om vilka ämnen som leder elektrisk ström,
 • eleven ska veta hur man handskas med elektriska föremål utan att bli skadad.

 

 • Under detta område kommer du att lära dig: 
  • att förklara och använda begrepp (se ovan)
  • vad som behövs för att en lampa ska lysa och vad en strömbrytare är. 
  • att experimentera enskilt och tillsammans i grupp. 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Göra kopplingar med lampa/lampor, batterier och ledningstrådar och förklara varför det funkar/inte funkar.
 • Läsa i läroboken
 • Lyssna på "föreläsningar"
 • Vi kommer att förklara begrepp, analysera och diskutera.
 • Vi kommer att ha enskilda/gemensamma övningar och laborationer.
 • Vi kommer att se på film som hjälper till att förklara innebörden av elektricitet.

 

Kunskapskrav och bedömning

Se matris nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Teknik åk 4-6 Skolverket

Tränar mot Nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tekniska lösningar
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: