Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boksamtal

Skapad 2018-11-13 09:39 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 8
Boksamtal är ett samtal om en bok du har läst själv eller i grupp. I samtalet tillsammans med andra läsare fördjupar du läsupplevelsen. Vi ska jobba med boksamtal under vecka 46 och 47.

Innehåll

Du läser valfri bok som du lånat på biblioteket.

Du får möjlighet att läsa på lektionerna i skolan och hemma. 

När du har läst ett stycke i boken ska du sammanfatta det du tycker var viktigast, roligast, tråkigaste mm i din läslogg. I läsloggen skriver du också upp nya eller obekanta ord. Detta är för att du ska bygga upp ditt ordförråd.

Uppgifter

  • Bokrecension

Matriser

Bedömningsmatris för området "Text och tankar i ungdomslitteratur"

E
C
A
Boksamtalet
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Den muntliga presentationen
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsaks samband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: