Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 5 - Skriva texter

Skapad 2018-11-13 10:09 i Sollebrunns skola Alingsås
Skriva faktatext
Grundskola 4 – 6 Geografi Svenska
Under vårterminen kommer vi att arbeta med olika texttyper. Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla sitt skriftspråk så att de kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att skriva. Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi kommer att arbeta med olika texttyper under terminen. Vi kommer att träna på olika strategier för att skriva olika texttyper.
Vi kommer att skriva:

- Miljöbeskrivning - Träna på att beskriva en miljö med hjälp av sinnen, stödfraser och en bild. 

- Artikel - Rubrik, ingress och brödtext. 

- En berättande text - Planera en berättelse.

- En faktatext - Om ett nordiskt land. 

 

Konkreta mål:

 • Lära dig hur olika texttyper är uppbyggda.
 • Utveckla din förmåga att skriva olika texttyper med tydligt innehåll och struktur.
 • Öka din förmåga att söka efter relevant information kring det du skriver om.
 • Öka din förmåga att använda ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Lägga till bilder till din text som förstärker budskapet.
 • Ange källor.
 • Planera en berättelse

Bedömning:

Jag kommer att bedöma texterna som du skriver.  

 

Undervisning:

Undervisningen kommer att varieras i syfte att uppnå målen. Vi kommer bland annat att:
- Läsa och lyssna på olika texttyper.

- Vi kommer att arbeta i Klara Svenskan.
- Vi kommer att träna på hur man använder olika källor t ex internet och olika böcker. 
- Vi kommer gå igenom ämnesspecifika ord tillsammans.
- Du kommer att skriva både på dator och i skrivboken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Ge
Skriva texter

Rubrik 1

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Skriva texter
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Skrivregler
 • Sv  4-6
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Muntlig redogörelse
 • Sv  4-6
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Källor
 • Sv  4-6
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Berättande texter
 • Sv  4-6
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: