Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund/barnkonventionen

Skapad 2018-11-13 10:14 i Sankt Olofs skola Simrishamn
Grundskola F
Vi ska jobba kring barns rättigheter, att vara olika, främlingsfientlighet och vad barnkonventionen är.

Innehåll

I fritidshemmet strävar vi efter jämlikhet och demokratiska värderingar där varje elev förankrar respekt för de mänskliga rättigheterna. Denna vecka lägger vi stor vikt på:

 • alla människors lika värde
 • jämställdhet

Vårt mål är att barnen ska se att solidaritet mellan människor är en tillgång till samhället och att alla människor är lika mycket värda oavsett ursprung,utseende eller kön. 

Uppgifter

 • Värdegrund

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: