Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träningslära - kondition, styrka och rörlighet

Skapad 2018-11-13 10:15 i Gylle skola Borlänge
Ämnesområde: Samtala om aktivitet, hälsa och förmåga
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Kondition, styrka och rörlighet - teori och praktik.

Innehåll

 

Pedagogisk planering Idrott och hälsa År 9

Träningslära

Vi kommer under vecka 46-49 arbeta med kondition, styrka och rörlighet. Vi kommer att arbeta med detta både teoretiskt och praktiskt. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov.

 

 

Syfte

Genom undervisningen i idrott och hälsa ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • röra sig allsidigt i olika sammanhang, 
 • praktiskt genomföra fysiska aktiviteter och öka tilltron till sin egen fysiska förmåga,
 • se hur goda levnadsvanor och fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande,
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 

 • delta i fysiska aktiviteter som innefattar komplexa rörelser och hur du varierar och anpassar dina rörelser till aktiviteten och sammanhanget,
 • resonera kring hur fysisk aktivitet tillsammans med olika faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan,
 • förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. 

 

Undervisning 

I undervisningen kommer vi att:

 

 • arbeta praktiskt med olika former av konditionsträning, styrketräning och rörlighetsträning,
 • ha teoretiska genomgångar av konditionsträning, styrketräning och rörlighetsträning,
 • samtala kring upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer,
 • samtala kring de skaderisker som finns vid konditionsträning, styrketräning och rörlighetsträning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Kondition, styrka, rörlighet samt träningslära

F
E - betyg
C - betyg
A - betyg
Ny nivå
Delta
Kunskapskraven för betyget E är inte uppnått.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Aktiviteter, hälsa & förmåga
Kunskapskraven för betyget E är inte uppnått.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: