Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållfasthet och konstruktion

Skapad 2018-11-13 10:54 i Skuttunge skola Uppsala
Kapitel Bära eller brista i PULS Teknik 2004
Grundskola 4 – 5 Teknik
Vad ska man tänka på när man bygger en bro, ett hus, en möbel o.s.v.? Vad innebär det att något är hållfast? Vilka material är vanliga när man bygger? Du ska få komma med en idéer, göra en skiss och sedan färdigställa en konstruktion. Vidare kommer du få förklara din skiss och din konstruktion i ett filmklipp.

Innehåll

 


Konkretisering av målen 
Eleven ska kunna

 • dokumentera din skiss, enkla förklaringar till skissen och den färdiga konstruktionen

 • ge förslag, skissa och sedan konstruera och bygga en stabil, stillastående konstruktion
  som ska vara hållfast och estetiskt tilltalande

 • få ökade kunskaper om olika material och  reflektera över materialvalet 

Undervisning Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven ska ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet

 • få inspiration genom bilder på design och konstruktion 
 • begrepp och ord: konstruktion, hållfasthet, stabilitet, dragkraft, tryckkraft, böjning, sammanfogning
 • kunskaper om material och materialval, hållfasthet för belastning, dragkraft, tryckkraft och böjning, sammanfogningstekniker


 Tillämpning Hur eleven ska få visa sina förmågor

 

 • göra en skriftlig beskrivning av konstruktionen
 • delta i olika samtalssituationer och använda några ämnesspecifika ord
 • filma och berätta om idén från skiss till färdig konstruktion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: