Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA åk3

Skapad 2018-11-13 11:17 i Häckebergaskolan Lunds för- och grundskolor
Lokal pedagogisk planering.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Vi behöver språk till det mesta vi gör varje dag.

Språk finns överallt.

På lektionerna i ämnet Svenska funderar vi på hur man talar svenska och varför det är så, vi lär oss hur man läser, hur man skriver och vi har kul med språket!

Innehåll

Vad och hur

Svenska ingår i alla ämnen i skolan och vi måste lyfta språket i alla ämnen!
Men på lektionerna i ämnet Svenska...

...lyssnar vi på sagor och berättelser.

...lyssnar vi på varandra.

...läser vi skönlitterära texter, enskilt och tillsammans, på olika sätt och med olika fokus.

...läser vi faktatexter och söker information både i böcker och på andra sätt.

...övar vi på att skriva både med penna och på dator eller iPad.

...övar vi på kritiskt tänkande och källkritik.

...skriver vi mycket. Ibland är skrivandet fritt, ibland är skrivandet styrt. Ibland är det berättande texter, ibland fakta.

...övar vi på rättstavning, välskrivning och skrivregler.

...har vi väldigt roligt!

 

Litteraturcirklar är nytt för läsåret 15-16 och genom uppgiftena som hör till övar vi på textförståelse och på texternas struktur. Vi övar på att analysera, diskutera och argumentera! Vi övar också på att redovisa och på att ta ett större eget ansvar för arbetsuppgifterna.

Vi fortsätter såklart med att läsa mycket andra texter i skolan, både fakta och skönlitterära texter.

Varför?

Målen är att eleven (du) ska kunna:

Bedömning

Under lektionerna ska du delta aktivt och följa instruktioner.

Bedömning sker fortlöpande.

Här följer kunskapskraven som elev ska ha uppnått vid slutet av åk3:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: