👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stubben självkänsla

Skapad 2018-11-13 12:10 i Förskolan Granen Östhammar
Förskola
Att jag duger som jag är Att våga prova nya saker Att lyfta barn som är försiktiga och osäkra.

Innehåll

Mål:

Att se varje enskilt barn.

Att barnen lär sig att både lyckas och misslyckas och att det är bra ändå

Att barnen känner sig lyssnade på och sedda av oss pedagoger.

Att vi pedagoger är en bra förebild för  barnen

 

Aktivitet: 

På samlingar och i våra gruppverksamheter

På språkleken 

När, var, hur, varför?

När: .Vi jobbar med olika känslor ,glad ,arg ,ledsen  vi dramatiserar och läser böcker. Vi jobbar med materialet ”Liten”.  Vi sjunger sången ”Stopp min kropp”

Var: I gruppaktiviteterna

Hur:    Lära sig vänta på sin tur

           Uppmuntra

           Säga stopp och förstå innebörden av det

           Samarbeta

           Vi är tydliga vuxna, barnen vet var de har oss.

           Vi är närvarande i barnens lek och kan hjälpa dem att reda ut eventuella missförstånd. 

           Vi lyssnar aktivt på barnen i samtal, visar att det de säger är viktigt och betydelsefullt.

 

Varför: För att stärka barnen  i alla möjliga situationer och på så vis öka deras självkänsla och att våga prova nya saker.

           och att alla är lika viktiga.

 

 

 

 

 

Resultat - hur blev det?

*Vi märker att barnen vågar säga stopp till varandra när dom inte vill att någon gör saker mot dom.

*Barnen pratar med och till varandra om hur man ska vara en bra kompis som lyssnar på varandra.

*Sätta ord för känslor ,och att våga och känna  och visa känslor  : glad ,ledsen ,arg

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång

Att vi pedagoger visar barnen och pratar om känslor tillsammans.

Barnen själva fick fotografera varandra hur vi såg ut när vi var glada och ledsna och arga och välja ut vad dom ville visa för varandra.

Vuxna pratar om hur viktigt det är att alla får prata och att man själv får bestämma i leken vad man  vill leka.

Vi uppmuntrar barnen  att prova nya saker och att hjälpa varandra om någon är osäker.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016