Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö svenska 9A vecka 45-50 HT 2018

Skapad 2018-11-13 12:14 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Vi ska jobba med tidsepokerna realismen och naturalismen, 1800-talet. Vi kommer att göra det genom att koncentrera oss på författaren August Strindberg. Du ska arbeta med texter och frågor kring denna tid och dessa texter och frågor kommer du att löpande bli förhörd på. Du ska läsa Hemsöborna av August Strindberg och sedan kunna redogöra för innehåll, tankar och idéer som rör boken.
Grundskola 9 Svenska
Vi ska jobba med tidsepokerna realismen och naturalismen, 1800-talet. Vi kommer att göra det genom att koncentrera oss på författaren August Strindberg. Du ska arbeta med texter och frågor kring denna tid och dessa texter och frågor kommer du att löpande bli förhörd på. Du ska läsa Hemsöborna av August Strindberg och sedan kunna redogöra för innehåll, tankar och idéer som rör boken.

Innehåll

 

 

 

 

45

 

Läsning av Hemsöborna, introduktion, presentation av bakgrund. Litteraturhistoria.

 

Jobbmentor

 

Läsning av Hemsöborna, introduktion, presentation av bakgrund. Litteraturhistoria.

 

 

 

 

46

 

NP

 

Läsning av Hemsöborna. Frågor, film. Darwin.

Läsning av Hemsöborna. Frågor, film. Darwin.

 

 

 

47

 

Läsning av Hemsöborna. Frågor, film. Darwin. Jobba i häftet.

Läsning av Hemsöborna. Frågor, film. Darwin. Jobba i häftet.

Läsning av Hemsöborna. Frågor, film. Darwin. Jobba i häftet.

 

 

 

48

 

Läsning av Hemsöborna. Frågor, film. Darwin. Jobba i häftet.

Läsning av Hemsöborna. Frågor, film. Darwin. Jobba i häftet.

Läsning av Hemsöborna. Frågor, film. Darwin. Jobba i häftet.

 

 

 

49

 

Läsning av Hemsöborna. Frågor, film. Darwin. Jobba i häftet.

Läxförhör, skriva en reflekterande text.

Lämna in texten.

 

 

 

 Om vi inte blir färdiga med boken förskjuta momentet till vecka 50.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  A 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  C 9
 • Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Åsö svenska 9A vecka 45-50 HT 2018

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt

Sv
Åsö svenska 9A vecka 45-50 HT 2018

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: