Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FTLAS 2 vecka 6

Skapad 2018-11-13 12:44 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Maskin- och lastbilsteknik
*Loggböcker Elstart Startsystem

Innehåll

*Loggböcker

Tech Academy kap.14 

Elstart 
Startsystem

 

Matriser

Mas
MASREP0 Praktiska och Teoretiska delmoment

Teoretiskt
Praktiskt
Uppföljning Lärare
Elsystem
Elsystemets konstruktion och funktion samt dess huvudkomponenter inklusive schemasymboler, till exempel ISO, SIS och DIN.
Bromsar
Bromssystemets konstruktion och funktion samt dess huvudkomponenter.
Drivlina
Drivlinans konstruktion och funktion samt dess huvudkomponenter.
Ramar, axlar och fjäderingssystem
Ramars, axlars och fjädringssystems konstruktion och funktion samt deras huvudkomponenter.
Styrsystem
Styrsystems och styrbara axlars konstruktion och funktion samt deras huvudkomponenter.
Service
Demontering, montering och justering av komponenter i samband med service och reparationsarbeten.
Svetsning
Svetsning av icke bärande konstruktioner. Värma, skärning, pinnsvetsning och MIG.
Service och bemötande
Underhåll, reparationsarbete samt kostnadseffektivt arbetssätt och kundvänlig behandling vid arbete med lastbilar och mobila maskiner.
Diagnostik
Användning av branschrelaterad diagnosutrustning i samband med arbete på lastbilar och mobila maskiner samt i anknytning till arbetsmomentets övriga behov.
Verktyg
Användning av branschrelaterad verkstadsutrustning vid arbete på lastbilar och mobila maskiner.
Säkerhetsföreskrifter
Bestämmelser och säkerhetsföreskrifter för lyft och transporter av tunga komponenter.
Regler gällande säkerhet
Bestämmelser gällande förändring av egenskaper som påverkar handhavande och säkerhet.
Bestämmelser gällande sammanfogning
Bestämmelser och anvisningar gällande sammanfogningstekniker för lastbilar och mobila maskiner.
Servicelitteratur Svenska och Engelska
Arbetsinstruktioner, servicelitteratur och informationsmaterial om reservdelshantering på svenska och engelska, inklusive information i datormiljö.
Dokumentation
Yrkesmässig dokumentation av service och reparationsarbeten.
Felsökning och garantier
Administrativa funktioner, kommunikationssystem, garantier samt dialog för felsökning och reparation, inklusive information i datormiljö.
Verktygsvård
Rengöring och vård samt kontroll och reparation av verktyg och verkstadsutrustning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: