Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråken och de nordiska språken

Skapad 2018-11-13 13:00 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska Religionskunskap
I Sverige har vi fem officiella minoritetsspråk; romani, meänkieli, jiddisch, finska och samiska. Det är tusentals människor som pratar dessa språk i Sverige. Det är också så att barn har rätt att få undervisning i skolan på dessa språk. Alla nordiska länder har ett eget språk och det finns likheter och skillnader mellan språken.

Innehåll

Mål

Vi ska lära oss:

 • vilka officiella minoritetsspråk det finns i Sverige.
 • var minoritetsspråken härstammar ifrån.
 • några kännetecknade ord och begrepp i de nordiska språken.
 • några skillnader och likheter mellan de nordiska språken.

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • ha gemensamma genomgångar.
 • samtala i par och grupp.
 • lyssna på ljudklipp med de olika språken.
 • se filmer om språken.
 • läsa faktatext om språken.
 • söka fakta om språken.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • redogöra vilka minoritetsspråken är.
 • redogöra tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och de andra nordiska språken.
 • söka fakta i text.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: