Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal - censur

Skapad 2018-11-13 13:39 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Håll ett argumenterande tal där du övertygar dina åhörare om din åsikt.

Innehåll

Planering

v. 47

Måndag: Avslutande muntligt prov - dystopier

Tisdag: Presentera uppgiften - argumenterande tal - tema censur

Argumentation - en repetition

Retoriska arbetsprocessen samt läsa/lyssna på tal och analysera (se under rubriken argumenterande tal)

 

v. 48

Analysera ett tal

Läsa texter och diskutera texter inom ämnet censur (se under rubriken Cesur)

 

v.49

Måndag: Formulera teser, arbeta med argumentationen

Tisdag: arbeta med argumentationen

 

v. 50

Måndag: Jobba med argumentationen

Tisdag: Ingen lektion

 

v. 51

Måndag; Jobba med argumentation

Tisdag: Jobba med argumentationen

Uppgifter

  • Argumenterande tal

  • Censur

Matriser

Sve
Argumenterande tal

Innehåll och argumentation
Du formulerar en tes inom temat och tesen stöds av välgrundade argument.
Argumentationen är konsekvent och varierad, dvs. du håller dig konsekvent till tesen samt tar upp olika perspektiv på ämnet.
Argumentationen är angelägen och övertygande med belysande exempel och motargument som bemöts på ett relevant sätt.
Disposition och sammanhang
Dispositionen är anpassad till syftet genom att inledning och avslutning samt tes och argument framgår. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget, dvs. ca 3 till ca 7 min.
Dispositionen är väl anpassad till syftet genom en lämplig och tydlig organisation av stoffet; inledning och avslutning fyller sina respektive funktioner
Anförandets inledning och avslutning fyller väl sina respektive funktioner.
Språk och stil
Språket är anpassat till kommunikationssituationen, dvs. relativt ledigt men ändå tillräckligt formellt för ett anförande.
Språket är väl anpassat till kommunikationssituationen, dvs. klart och med fungerande stilfigurer
Språket är verkningsfullt, t.ex. genom effektfullt användande av stilfigurer.
Framförande
Eleven etablerar viss åhörarkontakt, exempelvis genom ögonkontakt. .
Eleven använder passande kroppsspråk, röst och tempo.
Eleven har god åhörarkontakt och använder kroppsspråk, röst och tempo på ett skickligt sätt.
Retoriska begrepp
Du kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik.
Du kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik.
Du kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade analyser av retorik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: