Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - etik och moral

Skapad 2018-11-13 14:06 i Segeltorpsskolan Huddinge
Grundskola F
Är det rätt att använda en vit lögn? Är det rätt med djurförsök? Vad ska man göra när man vet att en kompis fuskat på provet? Det är detta som etik handlar om; vad är rätt och vad är fel?

Innehåll

Etik och moral

Vad är rätt och vad är fel? I det här arbetsområdet kommer vi att ställa oss frågor om hur vi vill att vi ska agera och hur vi faktiskt agerar i olika situationer. Vi kommer också att lära oss om olika etiska modeller; pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik.

Arbetssätt

- Diskussioner/

-Värderingsövningar

- Genomgångar

- Läsning av texter (Clio)

 

-Film

https://www.youtube.com/watch?v=bkKzxaPeytc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Mgfe17bY69E&feature=youtu.be

https://www.ne.se/play/ur/program/175167?fromSearch=true

 

 

Etik - Hur ska jag handla rätt?

Ur Lgr11 Övergripande syfte för religionsämnet

Du ska kunna resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

 

Ur det centrala innehållet för åk 7-9

Etik

·         Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

·         Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

·         Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

·         Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

 

 

 

Förmågor du ska träna, visa och bedömas i

 

Förmåga

Kunskapskrav

Konkretiserat i arb.omr.

etik

Visa språklig förmåga och faktakunskaper

Anv. centrala ord, begrepp och tillämpa etiska modeller samt redogöra för etiska synsätt

         Vilka begrepp ska man kunna använda när man diskuterar, läser och skriver om etik och etiska frågor?

 

        Vilka är de etiska modellerna?

        Vilka är de etiska synsätten?

       Hur ser religionerna på etik?

 

Resonera och argumentera

 

 

Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar

         Hur svarar de etiska modellerna och synsätten på olika moraliska frågeställningar?

 

         Vad svarar de etiska modellerna och synsätten på frågan om: Vad är en god människa?

 

 

 

Tidsplan

 

 

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

46

 

Intro

Intro

Intro47

Etiska modeller

Pliktetik

Genomgång och diskussionsövn.

Etiska modeller

Pliktetik

Genomgång och diskussionsövn.

Etiska modeller

Konsekvensetik

Genomgång och diskussionsövn.

Etiska modeller

Konsekvensetik

Genomgång och diskussionsövn.48

Etiska modeller

Konsekvensetik

Genomgång och diskussionsövn.Etiska modeller

Dygdetik

Genomgång och diskussionsövn.

Etiska modeller

Dygdetik

Genomgång och diskussionsövn.

Etiska modeller

Sinnelagsetik

Genomgång och diskussionsövn.

49

Etiska modeller

Sinnelagsetik

Genomgång och diskussionsövn.

Repetition inför prov

Repetition inför prov

Repetition inför prov

50

Prov 9C+9D

     

 

 

Bedömningsmatris med kunskapskrav

 

 

 

Matriser

Bedömningsmatris Religion Etik ht 2018

F
E
C
A
Kunskaper om begrepp och modeller
Du kan tillämpa de fyra etiska tankemodellerna på ett etiskt dilemma.
Du kan använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Resonera om religionernas etiska budskap
Du kan resonera om likheter och skillnader inom och mellan religionernas etiska urkunder och deras budskap
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan religionernas etiska urkunder och deras budskap
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan religionernas etiska urkunder och deras budskap
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan religionernas etiska urkunder och deras budskap
Resonera om etisk frågeställning
Motivera och argumentera för olika etiska modellers och lösningar och konsekvenser.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: