Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö svenska 9B vecka 45-50 HT 2018

Skapad 2018-11-13 14:06 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Strindberg, Hemsöborna Vi ska jobba med tidsepokerna realismen och naturalismen, 1800-talet. Vi kommer att göra det genom att koncentrera oss på författaren August Strindberg. Du ska arbeta med texter och frågor kring denna tid och dessa texter och frågor kommer du att löpande bli förhörd på. Du ska läsa Hemsöborna av August Strindberg och sedan kunna redogöra för innehåll, tankar och idéer som rör boken.
Grundskola 9 Svenska
Strindberg, Hemsöborna Vi ska jobba med tidsepokerna realismen och naturalismen, 1800-talet. Vi kommer att göra det genom att koncentrera oss på författaren August Strindberg. Du ska arbeta med texter och frågor kring denna tid och dessa texter och frågor kommer du att löpande bli förhörd på. Du ska läsa Hemsöborna av August Strindberg och sedan kunna redogöra för innehåll, tankar och idéer som rör boken.

Innehåll

 

 

 

 

 

Hemsöborna

 

 

 

 

 

Kursplanens mål

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar

 

att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden

 

Sammanfattningsvis ska eleven:

 

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

 

 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 

 urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

 

Undervisningen

 

Vi kommer att:

 

 läsa boken Hemsöborna gemensamt i klassen

 

 läsa texter i jämförande syfte.

 

 arbeta med läsförståelse och frågor till boken och i Strindbergshäftet

 

 

 

 Bedömning

 

din förmåga att läsa, förstå och göra en analys av boken                

din förmåga att kunna göra en jämförelse/analyser, dra paralleller tillidéer och din egen tid, nuet.                                                              

din förmåga att använda ett korrekt och varierat språk vid redovisning                                  

 

 

 

Bedömningsunderlag

 

Läsning av boken

 

Frågehäfte och frågor

 

Muntlig aktivitet

 

Prov

 

 

 

Kunskapskrav

 

Se matris

 

Här nedan en länk till skolverkets hemsida

 

www.skolverket.se

 

 

 

 

 

45

 

Läsning av Hemsöborna, introduktion, presentation av bakgrund. Litteraturhistoria.

 

Läsning av Hemsöborna, introduktion, presentation av bakgrund. Litteraturhistoria.

 

Läsning av Hemsöborna, introduktion, presentation av bakgrund. Litteraturhistoria.

 

 

 

 

 

 

46

 

NP

 

Läsning av Hemsöborna. Frågor, film. Darwin.

Läsning av Hemsöborna. Frågor, film. Darwin.

 

 

 

 

 

47

 

Läsning av Hemsöborna. Frågor, film. Darwin. Jobba i häftet.

Läsning av Hemsöborna. Frågor, film. Darwin. Jobba i häftet.

Läsning av Hemsöborna. Frågor, film. Darwin. Jobba i häftet.

 

 

 

 

 

48

 

Läsning av Hemsöborna. Frågor, film. Darwin. Jobba i häftet.

Läsning av Hemsöborna. Frågor, film. Darwin. Jobba i häftet.

Läsning av Hemsöborna. Frågor, film. Darwin. Jobba i häftet.

 

 

 

 

 

49

 

Läsning av Hemsöborna. Frågor, film. Darwin. Jobba i häftet.

Läxförhör, skriva en reflekterande text.

Lämna in texten.

 

 

 

 

 

Om vi inte blir färdiga med boken förskjuta momentet till vecka 50.

 

 

 

 

E

C

A

 

Eleven kan läsa skönlitteratur och

sakprosatexter med flyt genom att, på ett i

huvudsak fungerande sätt, välja och

använda lässtrategier utifrån olika texters

särdrag. Genom att göra enkla

sammanfattningar av olika texters innehåll

med viss koppling till tidsaspekter,

orsakssamband och andra texter visar

eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna

erfarenheter, olika livsfrågor och

omvärldsfrågor tolka och föra enkla och

till viss del underbyggda resonemang om

tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven kan också föra enkla resonemang

om verket med kopplingar till dess

upphovsman. Eleven drar då till viss del

underbyggda slutsatser om hur verket har

påverkats av det historiska och kulturella

sammanhang som det har tillkommit i.

 

Eleven kan läsa skönlitteratur och

sakprosatexter med gott flyt genom att,

ett ändamålsenligt sätt, välja och använda

lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra utvecklade

sammanfattningar av olika texters innehåll

med relativt god koppling till tidsaspekter,

orsakssamband och andra texter visar

eleven god läsförståelse. Dessutom kan

eleven utifrån egna erfarenheter, olika

livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra

utvecklade och relativt väl underbyggda

resonemang om budskap som är tydligt

framträdande och budskap som kan läsas

mellan raderna i olika verk. Eleven kan

också föra utvecklade resonemang om

verket med kopplingar till dess

upphovsman. Eleven drar då relativt väl

underbyggda slutsatser om hur verket har

påverkats av det historiska och kulturella

sammanhang som det har tillkommit i.

 

Eleven kan läsa skönlitteratur och

sakprosatexter med mycket gott flyt genom

att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt,

välja och använda lässtrategier utifrån olika

texters särdrag. Genom att göra välutvecklade

sammanfattningar av olika texters innehåll

med god koppling till tidsaspekter,

orsakssamband och andra texter visar eleven

mycket god läsförståelse. Dessutom kan

eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor

och omvärldsfrågor tolka och föra

välutvecklade och väl underbyggda

resonemang om budskap som är tydligt

framträdande och budskap som kan läsas

mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Eleven kan också föra välutvecklade och

nyanserade resonemang om verket med

kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar

väl underbyggda slutsatser om hur verket

har påverkats av det historiska och kulturella

sammanhang som det har tillkommit i.

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: