Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kossan

Skapad 2018-11-13 14:10 i Knekten förskola Flen
Förskola
Barnen lär sig i tidig ålder att säga kossa och vid matbordet på förskolan diskuterar vi var mjölken kommer ifrån. Vi sjunger sånger om kon och ljudar "muuu" på samlingen men alla barn har inte svenska som modersmål. Nu ska vi ta reda på mer om den spännande "kossan" både på svenska och arabiska!

Innehåll

 

Barngruppen intresserar sig för kor och leker ofta med plastdjuren i leksakslådan. På avdelningen fokuserar vi just nu på de  naturvetenskapliga läroplansmålen och målen i matematik. Barnen har svenska och arabiska som modersmål och är 1-3 år gamla. Kriterierna för planeringen av aktiviteten är att den ska vara interkulturell och naturvetenskaplig. 

Mål

Barnen ska utveckla sina kunskaper om att "kossan" kan vara ko, tjur eller kalv och att det är från kons juver det kommer mjölk. 

Vad

I en grupp med fem barn ska vi ta reda på vad barnen kan om kofamiljen (nötkreatur). 

Hur

 • Barnen får berätta vad de kan om kor.
 • Vi tittar på tjuren, kon och kalven i plast.
 • Youtube - Bondgården del 11 Korna ska mjölkas
 • Vi sjunger sången " Vi bor på en lantgård" med teckenstöd.
 • En arabisktalande pedagog hjälper till att skapa förståelse för olika begrepp - ko, tjur, kalv, svans, juver, mule m.m
 • Dokumentation sker genom filmning. 

 

Syfte

För att utveckla barnens intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: