Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Höst åk 1 ht

Skapad 2018-11-13 14:25 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Barnen lär sig våra vanligaste träd, maskens kretslopp och svampar. De får studera, jämföra och samtala om samband.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Eleverna får lära sig namnen på några vanliga träd, studera kretslopp och näringskedjor samt lära sig om svampar.

Innehåll

Undervisningens innehåll

 • Vi lär oss månaderna och vilka månader som räknas som höstmånader.
 • Vi går ut i närmiljön och studerar några vanliga lövträd (lönn, ek, björk, bok, kastanj och rönn samt deras frukter). Vi lär oss om barrträd (gran och tall och deras frukter) samt om fruktträd (äpple-, päron- och plommonträd).
 • Vi ser på filmer och samtalar om trädens användningsområden.
 • Vi iakttar årstidsväxling och samtalar om varför träden fäller sina löv på hösten.
 • Eleverna lär sig vad en näringskedja är samt vad som ingår (producent, konsument och toppkonsument).
 • Eleverna lär sig om nedbrytare (maskar och svampar) och om deras funktion i naturen.
 • Eleverna skriver faktatexter i Temahäftet.
 • Eleverna ritar bilder av träd, löv, frukter och svampar.

Kunskapskrav

 • Kunna namn på några vanliga löv- och barrträd.
 • Kunna redogöra för ett träds årstidsväxling.
 • Kunna beskriva hur en näringskedja fungerar.
 • Känna till begreppet nedbrytare och ge exempel på sådana.
 • Kunna månaderna samt ange vilka månader som är höstmånader.

Bedömning

* Sker kontinuerligt under lektioner genom samtal med eleverna
* Enklare tester och frågestunder
* Redovisningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: