Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energikällor

Skapad 2018-11-13 14:43 i Stora Skedvi skola Säter
Varifrån kommer energin som till exempel värmer upp våra hus eller driver våra bilar? Vi kommer att arbete med olika energikällor till exempel: kärnkraft, vattenkraft, vindkraft och solenergi.
Grundskola 5 – 6 Teknik Biologi Fysik
I detta arbete får du lära dig mer om olika energikällor. Du får tillsammans med andra elever i en mindre grupp fördjupa dig i en energikälla och redovisa inför klassen

Innehåll

Våra mål

Efter avslutat arbete ska du kunna:

- Beskriva hur minst en energikälla fungerar

- Beskriva hur er energikälla ingår i ett tekniskt system för att elektrisk energi ska nå till exempel hemmet.

- Känna till några olika typer av energikällor

- Kunna ge exempel på hur olika energikällor påverkar vår miljön

- Kunna ge exempel på hur vi kan spara energi i hemmet och samhället

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att tillsammans med andra elever få göra ett grupparbete kring en vald energikälla. Detta innebär att du kommer bli expert på den energikälla som du valt. Tillsammans med din grupp ska du sedan redovisa ditt arbete för övriga klasskamrater.

Tillsammans i gruppen ska ni göra en affisch som visar och förklarar hur er energikälla fungerar.

Detta ska finnas med på planschen:

 • Hur er energikälla fungerar.
 • Hur energin omvandlas mellan olika former för att slutligen bli elektrisk energi.
 • Vilka komponenter som ingår i det tekniska systemet för att få den elektriska energin till hemmet.
 • Vilken påverkan energikällan har på miljön.
 • För- och nackdelar med energikällan.

I gruppen söker ni tillsammans information via internet, filmer samt böcker. Tänk på att vara källkritiska och kontrollera flera källor mot varandra.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:
Hur du använder och anpassar information/fakta.

Hur du beskriver och förklarar energins omvandling mellan olika former samt hur energikällan fungerar och vilka komponenter som samverkar för att elektriciteten ska nå hemmet.

Hur du diskuterar och framföra argument kring energifrågor tex miljöpåverkan och energianvändning.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: